Zamyslenie na deň 2.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 12,46-50

46 Keď ešte hovoril k zástupom, ajhľa, Jeho matka a bratia stáli vonku a žiadali si hovoriť s Ním. 47 I povedal Mu ktosi: Ajhľa, Tvoja matka a Tvoji bratia stoja vonku a žiadajú si hovoriť s Tebou. 48 Ale On odvetil tomu, ktorý Mu to hovoril: Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? 49 Ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol: Ajhľa, moja matka a moji bratia. 50 Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom aj sestrou, aj matkou.


Najprv rodina. Poznáme to… Ak máme rozdávať zo svojej lásky, štedrosti, času, či pozornosti, na prvom mieste je rodina. Sú to predsa naši najbližší. Nikto nám nemôže vyčítať, že na neho nemáme čas, ak nás práve potrebuje naša rodina. Ak dačo zvýši, ujde sa aj pre dobrých priateľov, potom možno pre tých „lepších“ známych a tak ďalej až k tým, pre ktorých nič nezostane. – – Vieme si však predstaviť, že by takto konal Pán Ježiš? On mal spasiť svet a počas života vyučovať a zvestovať príchod Božieho kráľovstva. Vieme si predstaviť, že by bol celé dni zatvorený v stolárskej dielni Svojho otca a radostné slová o spasení by oznámil iba Svojej rodine, potom možno, ak by Mu po práci zvýšil nejaký čas, priateľom v Nazarete alebo maximálne v sobotu v synagóge? Umrel by za nás? Stal by sa naším Spasiteľom? Mohli by sme dúfať vo večný život? – – Scéna, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako necitlivá voči pokrvnej rodine, sa stáva láskyplnou, ak si uvedomíme, že Pán Ježiš chce zo Svojej lásky dať každému, nielen Svojej rodine, ako to často robíme my. Práve vďaka tomu máme aj my možnosť stať sa Jeho bratmi, či sestrami a prijímať dary milosti, viery, lásky a spasenia. Radujme sa a ďakujme Mu za to, že konal tak, ako konal, že pri Svojej rodine nezostal a ani sa k nej potom nevrátil!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že sme Tvojou rodinou! Ďakujeme, že zbližuješ všetky Božie deti, čo sú narodené z Ducha! Prosíme, pridávaj do Tvojej rodiny ďalších a ďalších zachránených, aby sme si navzájom pomáhali a prejavovali lásku! Amen.
Pieseň: ES 259
Autor: Štefan Kiss


Hospodin riekol: Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. 2.Mojžišova 33,19

Lebo niet rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi. Rímskym 3,22-24


Matúš 23,1-12 :: Modlíme sa za: Štrba (Ta)