Zamyslenie na deň 2.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 7,24-29

24 Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. 25 A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. 26 A každý, kto počúva tieto moje slová, a neplní ich, podobný bude mužovi-bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. 27 A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký. 28 Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili Jeho učeniu, 29 lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákonníci.


Žiť Božím Slovom! Pán Ježiš vyučoval ľud, ako Ten, ktorý má moc. Kázal Božie Slovo, ktoré je živé a mocné. Evanjelium Matúša 5. až 7. kapitolu nazývame Kázeň na vrchu. Hovorí o tom, ako máme žiť. Božie Slovo je akoby receptom, návodom pre náš život… Máme milovať svojich nepriateľov, dobrorečiť im a modliť sa za nich. Nesúdiť, aby sme neboli súdení…! Pán Ježiš nás uisťuje, že je vynikajúce počuť Jeho slová, poznať ich, ale omnoho dôležitejšie je ich plniť… Kto počuje Jeho slová a plní ich? Nie je prirodzené milovať svojich nepriateľov a modliť sa za nich, žehnať im aj v tejto hriechom skazenej spoločnosti – nesúdiť, ale naopak, milovať! Pán Ježiš nás uisťuje: „Kto počuje a plní moje slová, je múdry muž, ktorý stavia svoj dom na skale. Keď prídu búrky života,“ ťažké okolnosti, rany, nepríjemné situácie – „dom na skale bude stáť“. To, čo buduješ na Božích základoch – obstojí! Dôležité je nielen poznať a počúvať Božie slová, ale aj plniť ich. Ak ich neplníme, sme stavitelia, čo budujú svoj dom na piesku. Prvá búrka ho zničí. Pane, odpusť nám, naše pasívne počúvanie! Daj nám silu byť aktívnymi činiteľmi Tvojho Slova, tými, ktorí podľa Tvojich nariadení aj žijú, lebo Ťa milujú a chcú budovať svoj život ako dom na skale…!
Modlitba:
Pieseň: ES 626
Pieseň: Martina Ostricová


Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, On naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Príslovia 16,7

Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho. Lukáš 6,35


1.Korintským 12,12-18 :: Modlíme sa za: Sládkovičovo (Ba)