Zamyslenie na deň 2.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 1,13-18

13 Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho. 14 Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. 15 Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech – vykonaný – splodí smrť. 16 Nemýľte sa, bratia moji milovaní! 17 Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa. 18 Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. Vedzte, bratia moji milovaní:


Boh, Darca dobrého, nepokúša: Niekedy sa človek dostane do takej ťažkej situácie, že si myslí, že ho všetci opustili. Vtedy sa pýta: „Ako je možné, že sa moja situácia tak veľmi zmenila? Čo som zanedbal/a? Čo som nerobil/a dobre? Kde som urobil/a chybu?“ Po čase zistí, že sa mu vzďaľujú aj najbližší. Odcudzujú sa mu. Vie o tom môj Boh a Pán? – Ale áno! Pán Boh vie všetko! Z nejakých dôvodov na mňa toto pokušenie dopustil. On nepokúša! On je najlepším Darcom všetkého, no len dobrého! Keď On dáva, dáva to najlepšie, ale v určitých situáciách dovolí, aby človek zostal v pokúšaní sám a skúmal sa… Dovolí, aby človek využil svoju – Ním darovanú slobodnú vôľu. Dáva mu priestor, aby ju využil bez toho, aby myslel na dôsledky. Potom však, keď zistí svoj omyl a jeho dôsledky, musí si uvedomiť, že sa sám dostal tam, kam nechcel. Nikoho nemôže obviňovať, iba seba. Vďaka Božiemu Daru v Jeho Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, sa smie na Neho obrátiť, kajať sa a ľutovať svoje počínanie (poblúdenie). On je pripravený odpustiť! – Vďaka, Pane Ježišu Kriste, že nás tak veľmi miluješ, že nám odpúšťaš naše omyly a hriechy; ospravedlňuješ nás Svojou láskou a milosťou! Amen!
Modlitba: Vyvyšujeme Ťa, Bože, že nie si zlomyseľný. Nepokúšaš na zlé. Neraduješ sa z pádu človeka do hriechu, ale naopak, dvíhaš ho a zahladzuješ priestupky skrze Ježiša. Vedieš nás na dobrú cestu Duchom. Ďakujem. Amen.
Pieseň: ES 335
Autor: Zuzana Kolárovská


Nedovoľ môjmu srdcu prikloniť sa k zlému.  Žalm 141,4

Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom!  Rímskym 12,21


2.Mojžišova 2,11-15(16-22)23-25 :: Modlíme sa za: Dunajská Streda (Ba)