Zamyslenie na deň 3.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 1,19-27

19 Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. 20 Lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. 21 Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

22 Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. 23 Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; 24 videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. 25 Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. 26 Ak si niekto myslí, že slúži Bohu, a jazyk si nedrží na uzde, ale oklamáva si srdce, u takého je daromné uctievanie Boha. 27 Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom.


Biblia – naše duchovné zrkadlo. Keď sa začítame do Božieho Slova, vnímame, že Pán Boh nás miluje a sme pre Neho nesmierne vzácni. Iste Pán Boh pri pozornom čítaní poukáže aj na naše chyby a nedostatky, ale ukáže nám ich nie preto, aby nás ponížil, ale aby nás zachránil od zlého. Pán Boh používa Bibliu ako zrkadlo našej duše. Apoštol Jakub hovorí o človeku, ktorý sa díval do zrkadla. Zrkadlo mu ukázalo špinu, ale on ignoroval pohľad, ktorý mu zrkadlo poskytlo. Napriek tejto informácii odišiel od zrkadla špinavý. Apoštol hovorí, že takýto človek je nerozumný. Keď nám Biblia – naše duchovné zrkadlo – ukáže nedostatky, ako reagujeme? Môžeme to ignorovať, ale Pán Boh na to poukáže znovu a znovu. Alebo budeme ľuďmi, ktorí to nebudú ignorovať a budú to riešiť s Božou pomocou. Charles Spurgeon si pri takýchto ľuďoch všimol, že aj keď sa obal ich Biblií rozpadával, ich vnútorná integrita a osobnosť sa nerozpadávala… Božie Slovo im pomáhalo dať do súladu svoje túžby, myšlienky, slová aj činy. Ľudia s takouto silnou osobnou integritou sú vnútorne nesmierne krásni. Ľudia túžia po vonkajšej kráse, ale kresťanom by nemala chýbať túžba po kráse ich duše. A aby ich duša bola krásna, máme pre ňu vynikajúce zrkadlo – Bibliu.
Modlitba: Tak Ti ďakujeme, Bože, že sa staráš o naše duše. Chceš, aby boli čisté a pokorné, plné Teba. Prosíme, pracuj na nás. Dávaj nám túžbu po vnútornej dokonalosti a vieru, že iba Ty ju dokážeš dosiahnuť. Prosíme, očisťuj nás stále. Amen.
Pieseň: ES 534
Autor: Ondrej Rišiaň


Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Žalm 90,12

Ježiš hovorí: Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Matúš 7,24


Ján 4,5-14(15-18) :: Modlíme sa za: Rankovce (Ko)