Zamyslenie na deň 2.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Lukáš 19,10


1.Timoteovi 1,12-17

Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do (svojej) služby, 13 hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom; ale dostalo sa mi milosti, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 14 A navyše sa (vo mne) rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 15 Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; 16 ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. 17 Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.


Oprime sa o Neho… Pavol hovorí, že bol rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom. Ale Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešikov. V tom našiel Pavol záchranu. O to sa oprel. Teraz kráča novým smerom. Novým životom. A teraz je Bohu vďačný. – – A ako je to s tebou? Porozumel a zažil si podobne, ako Pavol, že si prvý medzi hriešnikmi? Že bez toho, aby za teba zomrel Boží Syn, nemáš šancu? Dúfam, že áno. Lebo náš pád, naše poblúdenie, naše zlyhania sú vážne. Mnohí síce spievajú o tom, že potrebujú Spasiteľa, ale v skutočnosti Ho až tak silno nepotrebujú. Veci týkajúce sa Krista berú ako súčasť kultúry a folklóru. Ale len, ak chápeme hĺbku našich vín, hĺbku nášho stratenia sa od Boha, len vtedy chápeme krásu a sladkosť záchrany. Tak prezrime…! Viďme, aký je Kristus rozhodujúci! Oprime sa o Neho so všetkou vážnosťou a radosťou – ako Pavol! A všetko sa zmení…
Autor: Slavomír Slávik
Pieseň: ES 491


Neutláčaj svojho blížneho. 3.Mojžišova 19,13

Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. Filipským 2,3


Lukáš 15,1-3.11b-32 :: Žalm 12 :: Lukáš 15,1-7(8-10) :: MODLÍME SA ZA: Rodinné spoločenstvo