Zamyslenie na deň 3.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 13,44-52

Na druhú sobotu zišlo sa temer celé mesto, aby počúvali slovo Božie. 45 Ale Židia, keď videli zástupy, naplnení závisťou, odporovali tomu, čo Pavel hovoril, a rúhali sa. 46 Nato im Pavel a Barnabáš povedali mužne: Najprv vám sme museli kázať slovo Božie; ale keď ho zavrhujete a nepokladáte sa za hodných večného života, ajhľa, obraciame sa k pohanom. 47 Lebo tak nám prikázal Pán: Položil som Ťa za svetlo pohanom, aby si bol spasením až do končín zeme. 48 Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život. 49 A slovo Pánovo rozšírilo sa po celej tej krajine. 50 Ale Židia vzbúrili bohabojné vznešené ženy a popredných mešťanov, podnietili prenasledovanie proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali ich zo svojich končín. 51 A oni strasúc pred nimi prach z nôh, odišli do Ikonie. 52 A učeníci naplnení boli radosťou a Duchom Svätým.


Nie je to až také zložité. Dnes je obyčajný deň, ktorým sa začína nový týždeň. Ale skús si predstaviť, že sa nachádzaš v pozícii apoštola Pavla! Si na svojej misijnej ceste. Nie si v úplne novom prostredí, ako Pavel v Pisidskej Antiochii. Pôjdeš do práce, či do školy, alebo si na dôchodku a budeš sa pohybovať len niekde okolo domu. Tak, či onak, dnes určite stretneš ľudí. Možno známych, možno kolegov, možno susedov, či spolužiakov. Ten text z dnešného čítania ťa pozýva, aby si sa s ľuďmi, ktorých stretneš, pustil do vážnej debaty. Nechaj bokom politiku, filmy, či seriály, ktoré si videl včera a vykašli sa aj na reči o počasí. Tie nikomu nepomôžu, ani nikoho nezachránia. A tým, že budeš hovoriť o počasí, ho nijako nezmeníš. Naber odvahu a začni hovoriť o Ježišovi a o svojej viere! Netvrdím, že ti to hneď dnes vyjde. Ani Pavel s Barnabášom nemali 100% úspešnosť, ale každému, kto prijal ich svedectvo a uveril, Ježiš zachránil život. My na Slovensku sme si zvykli na to, že je tu niekde 90% kresťanov. Ale pravda je taká, že mnohí ľudia dnes už o Kristovi nič nevedia. Dnes však niektorý z nich stretne teba. Možno je to tvoj kolega z práce, spolužiak zo školy alebo sused odnaproti. Čo ak je dnes pripravený vypočuť si ťa?
Autor: Jaroslav Petro
Pieseň: ES 634


Jeremiáš povedal: Keď si však poviem: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, akoby bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Jeremiáš 20,9

Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Skutky apoštolov 4,20


Lukáš 7,36-50 :: MODLÍME SA ZA: Mokrá Lúka (Ge)