Zamyslenie na deň 2.6.2024

1. nedeľa po Svätej Trojici
Kto vás počúva, Mňa počúva. Kto vami pohŕda, Mnou pohŕda. Lukáš 10,16a


Lukáš 16,19-31

19 Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. 20 Pri jeho bráne líhaval akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. 21 Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23 Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. 24 I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim.‘ 25 No Abrahám odpovedal: ‚Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik — čo ako by chcel — nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ 27 Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. 28 Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ 29 Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich poslúchajú.‘ 30 Ale on povedal: ‚Nie, otec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať.‘ 31 Odpovedal mu: ‚Ak neposlúchajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.‘“


Súcit. To je jedno z prvých slov, ktoré nám príde na um v súvislosti s Ježišovým podobenstvom o boháčovi a Lazarovi. Koľko takýchto príbehov sa odohralo a stále sa dejú? Boháčovi chýbal súcit s chudobným človekom. Sám sa však dožadoval súcitu, keď sa po svojej smrti stretol s Abrahámom. Chcel dostať niečo, čo sám nikdy nedal. Dožadoval sa niečoho (potom aj pre svojich bratov), čo sám neponúkol. Iste, v druhej časti je to Ježišovo podobenstvo o tom, ako bude vyzerať Boží súd a prístup k nám, keď raz umrieme – či sme žili vierou a poslúchali Božie slovo, alebo nie. Ale môžeme mu rozumieť aj v rovine pozemského života. Nemáme žiť sebecké životy. Nemáme vidieť len sami seba a svoje potreby. Nemáme napĺňať len svoje ciele a predstavy. Máme sa naučiť od Pána Ježiša, že sú okolo nás aj druhí ľudia. Takí, ktorým dokážeme pomôcť, poradiť, naplniť ich potreby. Nemusí ísť o svetoborné veci. Často sú to dôležité maličkosti. V tom sa ukazuje naša viera – ktorú, mimochodom, boháč nemal. Pán Ježiš nám, veriacim, ukázal, že je možné súcitiť s ľuďmi, vžiť sa do ich situácie a urobiť okolitý svet trochu lepším.

Modlitba: Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si nám ukázal, ako sa máme správať k druhým v našom okolí. Prosíme, daruj nám súcit, aby sme sa dokázali vžiť do potrieb iných. Nech nemyslíme len na seba a naše potreby, ale hľadíme aj na pomoc našim blížnym. Amen.
Pieseň: ES 260
Autor: Peter Švehla


Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. Žalm 23,6

Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. Skutky apoštolov 2,46-47


1.Jána 4,(13-16a)16b-21 • Jeremiáš 23,16-29 • Žalm 133 • Modlíme sa za: Turčiansky seniorát