Zamyslenie na deň 2.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 3,5-11

5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. 6 Pre tieto veci prichádza hnev Boží. 7 V nich ste voľakedy aj vy chodili, keď ste žili v nich, 8 ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. 9 Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, 10 a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. 11 Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.


Výška pomáha viere. Pilot malého lietadla letel nad Arabskou púšťou a pristál v oáze. Keď opäť vzlietol a bol už nad horami, počul za sebou akési škriekanie. Vyzeralo to, akoby sa do trupu dostalo nejaké zviera. Spozornel, lebo si uvedomil, že ak nejaké zviera rozhryzie elektrické vedenie, mohlo by mu to narobiť poriadne problémy. Ale v kopcovitom teréne nebolo kde pristáť. Preto pridal plyn a začal stúpať vyššie a vyššie, až zvuky stíchli. Keď pristál na letisku, našiel v trupe lietadla púštneho potkana, ktorý tam nepozorovane vliezol, keď tankoval. Čierny pasažier bol mŕtvy. Zvyknutý na život v púšti, pobyt vo veľkej výške a v chlade neprežil. – – Podobne je to aj s naším duchovným životom. Keď sa „priblížime k Bohu“ (Jak 4,8), umŕtvujeme svoje lakomstvo, sebectvo a hriešne spôsoby (v. 5). Starý spôsob života v nebeských výškach neprežije. – – „Hľadajte, čo je hore“ (v. 1). Čím viac sa približuješ k Pánovi, čím bude tvoj vzťah k Nemu úprimnejší, tým viac budeš opúšťať svet s jeho spôsobmi!
Autor: Ján Belica
Pieseň: ES 164


Učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného! Izaiáš 1,17

Pavol píše: (Prosím Otca), aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, aby ste boli zakorenení a založení v láske. Efezským 3,17


Matúš 9,35-10,1(2-4)5-7 :: MODLÍME SA ZA: Koceľovce (Ge)