Zamyslenie na deň 3.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosenským 3,12-17

12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 13 Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. 14 A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. 15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. 16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 17 A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.


Žiť po novom. Pri tomto texte sa žiada zamyslieť: Aká otázka vyprovokovala Pavla k týmto slovám? V Liste Rímskym 6,2 čítame: „Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom?“ – – Keď človek vďaka Bohu vyviazne zo slepej uličky hriechu, spozná, že bol Satanom oklamaný, nechce sa viac vracať na cestu smrti. Chce žiť po novom. A Pavel naznačuje, že pre takého človeka je tu iba jediná cesta: „obliecť“ si nové konanie. Obliecť preto, lebo toto nové konanie nám nie je prirodzené. Nenarodili sme sa s ním, ani ho nezískame len tak, automaticky. Je to stále na našom rozhodnutí, či chceme žiť inak, podľa Ježiša. Táto ponuka je až nutnosťou pre človeka vyznávajúceho Ježiša ako Pána. Či sa pre Neho rozhodol dnes, alebo dennodenne obnovuje svoj vzťah s Ním. Žiť nový život nie je maličkosť. Oblasti života, kde treba konať po novom, sú náročné, nesplniteľné aj pre morálneho človeka. Pavel to vie, on to zažil. Ťažko si vybrať, po ktorej cnosti z katalógu by mal človek viac túžiť. Ale zrejme je to bohatosť Kristovho slova v nás. Lebo ono nás Duchom Svätým vedie do pravdy o všetkom. Za najťažšie oblečiteľnú by sme mohli označiť lásku. Akokoľvek, všetky dary obnoveného života sú u Krista k dispozícií. Chceš aj ty žiť po novom? Neváhaj, obleč sa v Krista!
Autor: Tibor Jančík
Pieseň: ES 251


Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. Príslovia 19,21

Práve preto tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to neobišli. Židom 2,1


Ján 17,20-26 :: MODLÍME SA ZA: Kokava nad Rimavicou (Ri)