Zamyslenie na deň 2.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Svetový modlitebný deň


Ján 12,1-11

1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 2 Pripravili Mu tam pohostenie a Marta posluhovala; Lazár bol medzi tými, ktorí s Ním stolovali. 3 Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala Mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti. 4 Tu sa jeden z Jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý Ho mal zradiť, opýtal: 5 Prečo nepredali túto masť za tristo denárov a nedali ich chudobným? 6 Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej, a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali. 7 Ježiš mu však riekol: Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! 8 Veď chudobných vždy máte medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. 9 Tu sa dozvedel veľký zástup Židov, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára, 11 pretože mnohí pre neho odchádzali od Židov a verili v Ježiša.


Čím je pre teba Ježiš? Aká je tvoja reakcia na to, keď sa stretneš s Ježišom? Si ako Mária, ktorá už pozná rozsah svojej zlomenosti a zároveň veľkosť Ježišovej milosti, priateľstva a lásky? Mária, ktorá preto z vďaky bez váhania použije veľmi drahú masť, aby namiesto sluhov pomazala Ježišove nohy?! Ježiš jej je taký drahý, že sa Mu nehanbí pred ľuďmi poutierať nohy svojimi vlasmi. Tým vyjadruje, že je pre ňu všetkým a jej život už patrí Jemu. – – Alebo si ako Judáš, ktorý zdanlivo myslí morálne a stará sa o chudobných, no v skutočnosti má v centre pozornosti seba a svoj prospech? Ježiša vo svojom premýšľaní úplne vynecháva a nevidí Ho ako hodného takej veľkej investície. – – Iné možnosti vlastne ani neexistujú. – – Buď už naozaj poznáš Ježišovu ohromujúcu obeť a nikto, ani ty sám sebe nie si drahší ako On, pričom najväčšou tvojou túžbou je, aby bol čo najviac oslávený; alebo si ešte stále myslíš, že tvoj život je o tebe a hľadáš spôsoby, ako by si sa mohol mať v tomto svete lepšie? – – Ak sa (rovnako ako ja) podobáš skôr Judášovi, pros Ducha Svätého, aby opäť zavládol v tvojom srdci, ukazoval ti hĺbku tvojho hriechu a zároveň ti dal vidieť Ježišovu nádheru! Len samotný Boh v tebe spôsobí, že budeš zo srdca milovať a uctievať Ježiša.
Autor: Lenka Liptáková
Pieseň: ES 455


Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom. Daniel 2,22

Ježiš hovorí: Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. Ján 12,46


2.Korintským 13,3-9 :: Modlíme sa za: Šamorín (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby