Zamyslenie na deň 1.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREC
Heslo mesiaca: Ježiš Kristus hovorí: Dokonané! Ján 19,30


Ján 11,46-57

46 ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. 47 Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli: Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. 48 Ak Ho necháme tak, všetci uveria v Neho; prídu Rimania a vezmú nám toto miesto, aj národ. 49 Ale jeden z nich, Kaifáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete, 50 ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud, a nezahynie celý národ. 51 To však nepovedal sám od seba, ale – ako veľkňaz toho roku – prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ, 52 a nielen za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené deti Božie. 53 Od toho dňa boli rozhodnutí, že Ho zabijú. 54 Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta nazývaného Efrajim, a pobudol tam s učeníkmi. 55 A bola blízko židovská Veľká noc, a mnohí z krajiny šli pred Veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. 56 Hľadali Ježiša, a stojac v chráme zhovárali sa: Čo myslíte? Že by ozaj neprišiel na slávnosti? 57 Ale veľkňazi a farizeji vydali rozkaz: Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby Ho zlapali.


Zhromaždenie rozptýlených. Židovská veľrada sa rozhodla, na základe Kajfášovho proroctva, že Ježiš musí za ľud zomrieť. Radšej obetovať jedného človeka pre dobro národa. To, s čím sa už dlhší čas pohrávali, dostalo reálnu podobu. Kristova smrť „pre dobro národa“! Aj my tomu veríme, takto to prezentujeme a vyznávame. No je tu ešte jeden moment, ktorý zachytil evanjelista Ján. Kristova smrť nielen za národ, ale aj preto, „aby zhromaždil dovedna rozptýlené Božie deti“ (ekum. prekl.). Aj my sme v mnohom rozptýlení, rozdelení. Politicky, cirkevne, názorovo. Akékoľvek rozdelenie, ak je deštruktívne, je zlé. Kristus zjednocuje. Dal nám príklad, ktorý máme nasledovať. Láskou, pravdou, porozumením. Keď budeme tieto hodnoty praktizovať, bude sa svet, spoločnosť, cirkev – skrátka, naše vzťahy meniť k lepšiemu. K jednote. K dobru. K večnému životu a na oslavu Boha.
Autor: Ľubomír Kordoš
Pieseň: ES 568


Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť. Žalm 25,12

Lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. 1.Petra 2,21


1.Jána 1,8 – 2,2(3-6) :: Modlíme sa za: Šahy (Ho)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby