Zamyslenie na deň 2.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 19,1-29

1 Vtedy sa Jób ujal slova a povedal: 2 Dokedy ma chcete sužovať a drviť slovami? 3 Už po desiaty raz ma tupíte, nehanbíte sa mi ubližovať. 4 Keby som bol vskutku poblúdil, moje poblúdenie zostane na mne. 5 Ak sa vskutku chcete nado mňa vypínať a mojou potupou dôvodiť proti mne, 6 vedzte, že Boh mi ukrivdil a že On ma obtočil svojou sieťou. 7 Ja kričím: Násilie! No odpoveď nedostávam; o pomoc volám, ale právo niet. 8 Zatarasil mi cestu, takže nemôžem prejsť, na moje chodníky rozostlal tmu. 9 Vyzliekol ma z mojej cti a z hlavy mi zložil korunu. 10 Zbúral ma zo všetkých strán, takže musím odísť, vyvrátil moju nádej ako strom. 11 Jeho hnev vzplanul proti mne, pokladá ma za svojho nepriateľa. 12 Jeho oddiely spoločne prichádzajú, zbudovali svoje cesty proti mne a utáborili sa vôkol môjho stanu. 13 Vzdialil odo mňa mojich bratov a moji známi sa mi odcudzili. 14 Moji príbuzní ma opustili, moji známi zabudli na mňa. 15 Hostia môjho domu a moje služobnice ma pokladajú za cudzinca, v ich očiach som sa stal cudzozemcom. 16 Zavolám na sluhu, ani mi neodpovie; musím ho prosiť vlastnými ústami. 17 Môj dych je protivný aj mojej žene a zapácham aj svojim súrodencom. 18 Aj deti mnou pohŕdajú, len čo chcem povstať, hovoria proti mne. 19 Protivím sa všetkým dôverným priateľom; a tí, ktorých som miloval, sa mi odvracajú. 20 Už som len kosť a koža, zachránil som sa len svojimi ďasnami. 21 Zľutujte sa, zľutujte sa nado mnou, priatelia, lebo sa ma dotkla ruka Božia. 22 Prečo ma prenasledujete ako Boh? Mojím telom sa nenasýtite. 23 Kiežby napísali moje slová, kiežby ich zaznačili do knihy 24 železným rydlom a olovom a za svedka vyryli do skaly. 25 Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. 26 I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, 27 ktorého uvidím pri sebe; moje oči, nie cudzie, Ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom. 28 Ak hovoríte: Ako ho budeme prenasledovať a v ňom nájdeme podstatu sporu – 29 sami sa bojte meča, lebo hnev prinesie trest mečom, aby ste poznali, že jestvuje Sudca.


Jób nesúhlasí s výčitkami svojich priateľov. (Odporúčam si najskôr prečítať celú 19. kap.) Stalo sa vám niekedy, že vás nepochopili aj vaši blízki? V 19. kapitole máme návod, ako sa to dá v pokore riešiť. Najprv si treba všetky obvinenia pokojne vypočuť, a potom sa s pokorou obhajovať. Jób doposiaľ v predošlých kapitolách len ticho počúval a rečníkov neprerušoval. A keď na neho vystrieľali všetky „kanóny“, začal sa brániť, lebo mal čisté svedomie. Jób si jasne uvedomoval, že Pán Boh tento svet riadi múdro, a to, čo prežíva, Pán Boh na neho dopustil. Aj ja sa často dostávam do ťažkostí a chybu začnem hľadať u svojich blízkych, že to zavinili oni. Zabúdam, že to Pán Boh dopustil a On to má všetko pod kontrolou. Aj ja môžem stratiť svojich blízkych a priateľov, ako to Jób vyznáva (v.13-19). Často nám nerozumejú ani tí najbližší, ale veď Pán Ježiš to prežil tiež, keď Ho všetci opustili. Jób vyznáva, že má Vykupiteľa, ktorý žije. Na stretnutie so svojím Vykupiteľom sa veľmi teší. Tešíme sa aj my?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za všetko, čo tvoríš. Úžasné nebo, aj zem. Odpusť, že sme ju svojím hriechom doničili a nebo si vzdialili. Ďakujeme za Ježiša, ktorý nám znova otvoril cestu. Amen
Pieseň: ES 534
Autor: Ľubomír Ďuračka st.


Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. Príslovia 11,13

Zachovávaj, Timoteos, čo ti je zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam. 1.Timoteovi 6,20


Skutky apoštolov 14,8-18 :: Modlíme sa za: Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce (Po)