Zamyslenie na deň 19.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa po Veľkej noci. Cantate
(Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Žalm 98,1)
Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci. Žalm 98,1


Skutky apoštolov 16,23-34

23 Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. 24 Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady. 25 Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. 26 Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. 27 Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni utiekli. 28 Ale Pavel zavolal silným hlasom: Neubližuj si! Veď sme všetci tu! 29 I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, 30 vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31 Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! 32 Potom hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome. 33 V tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. 34 Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu.


Spievajúca viera. Apoštoli Pavel a Sílas sa dostali do väzenia za to, že zvestovali Evanjelium. Väzenie bolo prísne zabezpečené a prakticky nejestvovala nijaká možnosť, ako sa z neho vyslobodiť. Čo v tej beznádejnej situácii robili? Modlili sa a spievali Bohu chvály. Nehnevajú sa na svojich odporcov, ale v kríži oslavujú Boha… Ich dobité telá sú síce spútané, ale ich duša je nespútaná, slobodná a spieva! Evanjelium o Božej láske, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť – ani nijaké trápenie, ani smrť – bolo mocou Božou na spasenie aj pre samotných apoštolov. – – Okovy a putá nemusia byť iba na rukách a nohách. Takými neviditeľnými putami môžu byť aj všelijaké závislosti a zlé návyky alebo rôzne obavy, úzkosti a strach – z ľudí, okolností, či strach zo smrti. Ten, ktorý vyslobodil apoštolov z prísne stráženého väzenia, však má moc zasiahnuť aj pri nás a zachrániť nás! Zemetrasenie na Golgote pri Kristovom ukrižovaní (por. Mt 27,51-53) a zemetrasenie pri Kristovom prázdnom hrobe pri Jeho vzkriesení (Mt 28,2) bolo predzvesťou triumfálneho Božieho víťazstva a záchrany aj pre nás. Tento Ukrižovaný a Vzkriesený má moc vyslobodiť aj nás z pút hriechu, strachu i zo smrti a darovať pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum (por. Flp 4,7).
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že si Vysloboditeľ! Daj nám pochopiť sladké putá závislostí, ktoré nás oberajú o slobodu! Daj nám ochotu vzdať sa ich a prosiť Ťa o vyslobodenie! Daj nám radosť z Teba v každej chvíli! Amen.
Pieseň: ES 454
Autor: Sidónia Horňanová


Či On nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky? Jób 31,4

A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Židom 4,13


Lukáš 19,37-40 :: Kolosenským 3,12-17 :: Žalm 108 :: Modlíme sa za: Slovenskú Biblickú spoločnosť