Zamyslenie na deň 19.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Deviatniku. SEXAGESIMA (60 dní pred Veľkou nocou)
Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Židom 3,15


Marek 4,26-29

26 Potom hovoril: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme; 27 v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. 28 Lebo zem sama od seba prináša úrodu; najprv byľ, potom klas a potom plno zrna v klase. 29 A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.


Samo od seba? Nič na svete sa nedeje samo od seba. Kvapka vody nepadá na zem sama od seba, priťahuje ju zem. Ľad sa neroztápa sám od seba. Rozpúšťa ho slnko. Ako máme chápať, že kráľovstvo Božie rastie samo od seba a hospodár len zožne úrodu? To sa nemáme v práci na Božej roli o nič snažiť? Všetko požehnanie nám padne do lona? Toto podobenstvo nehovorí o tom, že my nič nemusíme robiť. Je o tom, čo všetko robí Pán Boh. Jednoducho povedané, je o základnej pravde viery, že nebo dostávame bez našej zásluhy, ako dar Božej milosti. Ale nie zadarmo. Aby sme po smrti mali nádej na večnosť, musel Pán Boh veľa urobiť. Aj v podobenstve zrno nerastie len tak, ale ono má v sebe silu života. Potom je tu pôda, v ktorej rastie a tá pôda musela byť obrobená, plná živín. Bez toho by nič nevyrástlo. Je potrebné aj príhodné počasie. Vidíme, že to skutočne nie je samo od seba. Pán Boh sa v cirkvi o nás výdatne stará. Robí všetko pre to, aby sme v Neho mohli veriť, aby sme sa naučili dôverovať Jeho slovu a boli privedení k Ježišovi. Tak vytvára podmienky pre to, aby sme mohli prijať záchranu, ako ospravedlnené Božie deti. Dajme aj dnes Pánu Bohu priestor v živote, nech v nás koná dielo záchrany. Kde Boh koná, tam prichádzajú výsledky. Koho Pán Ježiš zachránil, má miesto v nebi a zožne úrodu viery bez svojej zásluhy.
Autor: Ján Velebír ml.
Pieseň: ES 477


Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov. 5.Mojžišova 30,9

Pavol píše Timoteovi: Pripomínajúc si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe. 2.Timoteovi 1,5


Lukáš 8,4-8(9-15) :: Židom 4,12-13 :: Žalm 18,21-51 :: MODLÍME SA ZA: Dunajsko-Nitriansky seniorát