Zamyslenie na deň 18.9.2023

Matúš 17,22-27 

22 Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, 23 zabijú ho, ale tretieho dňa vstane.“ A oni sa veľmi zarmútili. 24 Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači chrámovej dane a povedali: „A či váš učiteľ neplatí chrámovú daň?“ 25 „Ale áno,“ odpovedal. Keď vošiel do domu, predišiel ho Ježiš otázkou: „Čo myslíš, Šimon: Od koho vyberajú pozemskí králi clo alebo daň — od svojich synov, alebo od cudzích?“ 26 Keď odpovedal, že od cudzích, povedal mu Ježiš: „Synovia sú teda oslobodení. 27 Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru a hoď udicu. Prvú rybu, ktorá sa chytí, vezmi, otvor jej ústa, a nájdeš tam peniaz. Ten vezmi a daj im ho za mňa a za seba.“


Nádej uprostred príbehu. Pán Ježiš hovorí už druhýkrát o tom, že Ho čaká smrť. Po slovách, že „Ho zabijú“, učeníci akoby prepočuli, že Pán Ježiš prináša aj nádej na vzkriesenie. Stále nerozumejú, o čom hovorí, sú iba veľmi zarmútení. Trpiaci Mesiáš nezapadal do ich predstáv. Kolobeh života sa však nezastavil. Najbližšia udalosť je už reálnejšia, tejto reči už rozumejú, najmä preto, že je spojená so zázrakom. Kňazi Pána Ježiša vyzvali, aby zaplatil „daň na údržbu chrámu“. Oni si však nárokovali na oslobodenie od chrámovej dane. Pán Ježiš, ako najvyšší Veľkňaz (Žid 4,14-16) a Syn Otca, ktorému patrí chrám, nebol povinný platiť nijakú daň práve tak, ako králi neplatia dane a nevyberajú ich ani od nikoho zo svojej rodiny. Pán Ježiš však túto daň zaplatí dobrovoľne. Peter sa vo svojom zármutku nad nadchádzajúcou stratou svojho Majstra opäť raz pokúša o zázrak pri lovení rýb. – – Aj my sa teraz nachádzame uprostred svojho príbehu, ktorého zmysel pochopíme až na jeho konci. V ťažkostiach a smútku smieme vidieť každodenné zázraky nášho Nebeského Otca. Hoci veci sa nedejú podľa našich predstáv, Bohom darovaná nádej nám môže byť každý deň posilou a útechou.

Modlitba: Bože všetkej nádeje, ďakujeme Ti, že máš všetko pevne vo Svojich rukách. Chceme Ti dôverovať aj vtedy, keď sa veci nedejú tak, ako si predstavujeme. Kraľuj v našich životoch. Amen.
Pieseň: ES 464
Autor: Monika Ficzová


Mne patria všetky osoby. Ezechiel 18,4

Pavol píše: Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí. 1.Timoteovi 2,1


Filipským 4,8-14 :: Modlíme sa za: Spišské Vlachy − Krompachy (TaS)