Zamyslenie na deň 19.9.2023

Matúš 18,1-9

1 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Amen, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. 4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. 5 A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. 6 Kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. 7 Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza. 8 Ak ťa zvádza tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude vojsť do života okyptený alebo chromý, ako byť hodený s oboma rukami alebo oboma nohami do večného ohňa. 9 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba. Lepšie ti bude vojsť do života s jedným okom, ako byť hodený s oboma očami do ohnivého pekla.


O zvádzaní na hriech. Pán Ježiš Svojim učeníkom vysvetľuje, že majú byť ako deti. Nie detsky naivní, ale detsky nevinní – s pokorným srdcom. Deti sa dajú charakterizovať ako tí najzraniteľnejší s veľkou potrebou lásky a dôvery. Nemyslia sa tu len skutočne malé deti, ale aj mladí alebo noví veriaci, ktorí začínajú kráčať cestou viery. „Dospelí vo viere“ by sa mali vyhnúť veciam, ktoré by mohli zapríčiniť, že sa viera týchto „maličkých“ potkne. Každý nasledovník Pána Ježiša si musí dať pozor na to, aby sa nestal zvodcom a sám sa nedal zviesť. Pán Ježiš nám ukazuje, aby sme neváhali odložiť všetko, čo pohoršuje. Neznamená to odstrániť časť svojho tela, ale spôsoby života. Skúmajme, ktoré oblasti nášho života sú v rozpore s Božím slovom! Pokušenia budú prichádzať, kým sme tu, na zemi.Pozerajme sa s vierou na Pána Ježiša, ktorý zomrel za všetky naše hriechy a prisľúbil nám večný život! Z tejto perspektívy nijaká žiadosť a nijaký zvod nie sú priveľké na to, aby sme ich nemohli vyznať a zriecť sa ich.

Modlitba: Bože, prichádzame k Tebe ako deti, ktoré Ti chcú dôverovať. Pomôž nám zložiť všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva. Daj nám vytrvať v zápase, ktorý máme pred sebou. Chceme sa pozerať na Teba, Pôvodcu a Dokonávateľa viery. Amen.
Pieseň: ES 447
Autor: Monika Ficzová


Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom. Žalmy 62,9

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Lukáš 6,12


1.Timoteovi 6,(3-5)6-11a :: Modlíme sa za: Stará Turá (PoS)