Zamyslenie na deň 18.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kazateľ 5,9-19

„9 Kto miluje peniaze, nenasýti sa peňazí, ani dôchodkov ten, kto miluje bohatstvo. Aj to je márnosť. 10 Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. A aký úžitok majú z neho jeho majitelia? Iba čo ich oči hľadia naň. 11 Sladký je spánok pracujúceho, či jedáva málo a či mnoho; ale bohatému presýtenosť nedá zaspať. 12 Bolestné zlo videl som pod slnkom: strážené bohatstvo slúži majiteľovi na nešťastie. 13 Tak bohatstvo vyjde nazmar nejakou nehodou. Splodí syna – avšak nič mu nezanechá. 14 Ako vyšiel zo života svojej matky, tak odíde opäť nahý, ako prišiel, a nič neodnesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou. 15 Aj to je tiež bolestné zlo, že celkom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vetra namáha? 16 K tomu celý život svoj strávil v tme, v mnohom smútku, nemoci a mrzutosti. 17 Videl som teda, že dobré a pekné je: jesť a piť a mať sa dobre pri všetkej svojej námahe, ktorou sa umára (človek) pod slnkom po všetky dni svojho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo to mu je údelom. 18 Aj to, že Boh dal niekomu bohatstvo a majetok a dovolil mu jesť z toho a brať podiel i radovať sa za svoju námahu, aj to je Boží dar. 19 Lebo nebude mnoho myslieť na pominuteľné dni svojho života, pretože mu Boh radosťou zamestnával srdce.“


Majetok, mamon, túžba po bohatstve. Večný problém ľudského bytia. Od pádu do hriechu sa veci, ktoré majú slúžiť na pomoc človeku, stávajú jeho modlami či doslova otrokármi. Mať značkové oblečenie, mať najnovší smartfón je „in“, najmä medzi mladými ľuďmi a neraz aj deťmi. Kto takéto „vychytávky“ nemá, je akoby človekom druhej kategórie, outsiderom. To je diktát dnešnej doby. Na druhej strane však už Šalamún hovorí o márnosti bohatstva. Kto miluje peniaze, nenasýti sa ich. Je to ako droga, keď mám, chcem stále viac a viac. Mnoho majetku oberá človeka o pokoj, o spánok, o pohodu. Ale čo pomôže človeku, keby získal aj celý svet a svojej duši by uškodil? Skutočné bohatstvo nespočíva vo výške konta. Hodnotu človeka neurčuje značka auta alebo mobilu. Nič z toho si človek neodnesie z tohto sveta. Pred Bohom je hodnota človeka v niečom úplne inom. Pred Bohom má hodnotu každý človek, lebo je draho vykúpený krvou Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Vieš, že máš obrovskú cenu? Vieš, že túto hodnotu neurčujú pozemské meradlá? Vzdaj za to Bohu chválu! A môžeš vyznať spolu s naším básnikom Andrejom Sládkovičom: „Hojže, Bože, Bože drahý, ber len — veď čože stratím? Na ten svet som prišiel nahý a nahý sa navrátim; len sa potom neuchyľuj pred ostatnou potrebou: pomiluj, Bože, pomiluj, keď ostanem sám s tebou!“
Autor: Viliam Solárik
Pieseň: ES 662


Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva! 1.Samuelova 3,9

Čo ste počuli od počiatku, nech zostáva vo vás. 1.Jána 2,24


Izaiáš 38,9-20 :: Modlíme sa za: Kunova Teplica (Ge)