Zamyslenie na deň 17.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kazateľ 4,17 – 5,6

„17 Daj pozor na svoje kroky, keď ideš do Božieho domu; lebo pristúpiť, aby si počúval, je lepšie, ako keď blázni prinášajú obeť, lebo oni nevedia, že zle robia.
5:1 Neprenáhli sa ústami a srdce nech sa ti nenáhli vyriecť slovo pred Bohom; lebo Boh je na nebi a ty si na zemi. Preto nech je málo tvojich slov. 2 Sen prichádza z mnohej únavy a hlas blázna s mnohými slovami. 3 Ak dáš sľub pred Bohom, nemeškaj splniť ho, lebo On nemá záľubu v bláznoch: čo sľúbiš, to aj splň! 4 Radšej nesľubuj, akoby si mal sľúbiť, a nesplniť. 5 Nedopusť, aby ťa ústa zviedli na hriech, nehovor pred Božím poslom: Bol to omyl. Prečo sa má Boh hnevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk? 6 Lebo kde je mnoho snov, tam je aj mnoho daromných slov. Ale ty sa boj Boha!“


Nielen poslucháči, ale aj vykonávatelia. V dnešnej dobe žijeme zaplavení slovami. Slová počuť z reklám, z televízie, z internetových spotov. V tejto záplave slov má človek neraz problém vnímať a počúvať. Okrem enormného množstva slov je závažnou skutočnosťou aj to, že slová strácajú na váhe. To, že „slovo robí chlapa“, už dávno neplatí. To je dôsledok ľudského hriechu. Reč, ktorá má spájať, ktorou máme komunikovať, zrazu akoby budovala hrádzu, ľudia si prestávajú rozumieť, dochádza k rozbrojom a konfliktom. Slovo sa stáva zbraňou, ktorá raní, alebo stenou, za ktorú sa človek skrýva. Nie je to však nič nové. Kazateľ varuje pred záplavou slov, najmä vo vzťahu s Hospodinom. Je lepšie pristúpiť k Bohu, aby si počúval. A ak počúvaš, neprenáhli sa v reči. Šalamún radí, nech je málo tvojich slov (a dodajme nech je radšej viac činov). A akoby tu zaznievali aj slová nášho Pána: „Ale nech je vaša reč: áno – áno; nie – nie; lebo čo je nad to, je od zlého“ (Mt 5,37). Buďme teda aj my vykonávateľmi Slova, buďme aj my tými, ktorí konajú a ich moc nie je v reči a slove, ale v srdci a v čine!
Autor: Viliam Solárik
Pieseň: ES 504


Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom. Ezechiel 37,23

Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás Svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil kráľovstvom, kňazmi Svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Zjavenie Jána 1,5-6


Rímskym 6,18-23 :: Modlíme sa za: Kuková (Šz)