Zamyslenie na deň 18.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 5,31-47

31 Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé; 32 iný je, ktorý svedčí o mne, a ja viem, že je pravdivé Jeho svedectvo, ktoré vydáva o mne. 33 Vy ste poslali k Jánovi, a ten vydal svedectvo pravde; 34 ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale hovorím to preto, aby ste vy boli zachránení. 35 On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli veseliť na chvíľku v jeho svetle; 36 ale ja mám väčšie svedectvo než Jánovo: totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal; už aj skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma Otec poslal. 37 A Otec, ktorý ma poslal, vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli Jeho hlas, ani nevideli Jeho tvár; 38 a Jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte Tomu, ktorého poslal. 39 Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. 40 Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. 41 Slávu od ľudí neprijímam, 42 ale vás som poznal, že nieto vo vás lásky k Bohu. 43 Prišiel som v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo vlastnom mene, prijali by ste ho. 44 Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha? 45 Nemyslite si, že ja budem žalovať na vás u Otca; iný žaluje na vás: Mojžiš, v ktorého ste zložili nádeje. 46 Lebo keby ste verili Mojžišovi, aj mne by ste verili, veď on o mne písal. 47 Ale keď jeho písmam neveríte, ako by ste verili mojim slovám?


Modlitba. Každé ráno začínam deň modlitbou. Často sa mi však stáva, že mi myseľ uniká a myslím na veci, ktoré ma čakajú v kancelárii, a na povinnosti všedného dňa. Pán Boh nás volá do neustáleho a nepretržitého vzťahu s Ním, preto nám dal Svojho Syna. Ten je potrebný pri všetkom, čo robíme. Keď sme spojení s Ním, sme spojení aj s Písmom svätým. Celé Písmo sväté je zase svedectvom o Ježišovi Kristovi. Ján vydáva pravdivé svedectvo o Ňom, že Ježiš je Synom Božím. Svedectvo sprevádzané zjavnou Božou prítomnosťou a slávou, akú nikto z pozemšťanov ešte nezažil, vydal o Svojom Synovi nebeský Otec: „A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo“ (Mt 3,17). Mnoho silných svedectiev o Ňom vydávajú Jeho skutky uzdravenia a oslobodenia od rôznych neduhov, kde sa akákoľvek pomoc zdala nepravdepodobná. Vďaka však za najcennejšie svedectvo obeti za nás na kríži! Závisí iba od nás, či Pán Ježiš povie: „Chcete, veríte, prijímate?“ Alebo aj o nás bude platiť to, čo povedal farizejom a zákonníkom v dnešnom prečítanom texte: „Nechcete, neveríte, neprijímate“. Modlitba nám pomáha, aby sme vo viere vytrvali.
Autor: Ivan Bojna
Pieseň: ES 245


Vráťte sa, odpadlí synovia! – znie výrok Hospodinov; lebo ja som vaším Pánom. Vezmem si vás a privediem vás na Sion. Jeremiáš 3,14

Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Ján 6,37


Skutky apoštolov 10,(21-23)24-36 :: Modlíme sa za: Hlboké (My)