Zamyslenie na deň 18.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 14,29-34

29 Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupňuje bláznovstvo. 30 Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach. 31 Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu, ctí Ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. 32 Bezbožný vlastnou zlobou príde k pádu, ale spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti. 33 V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznov, sa pozná. 34 Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.


Bezbožný a spravodlivý. Už prorok Izaiáš (57. kap.) nám pripomína, že i ten najmiernejší duch sa musí odievať do hlbokého poníženia a lásky k spoločenstvu s Bohom. Životom každého tela je zdravé srdce a pokojná myseľ, ale žiarlivosť a závisť je hnilobou v kostiach. Taký človek sa teší, ak na niekom, koho iní pochvália, nájde aspoň niečo zlé, čo veľmi uberá na jeho chvále. Často je zdrojom kvasiacej choroby. Ľudí nemôžeme posudzovať podľa vonkajšieho zdania, lebo aj tí najväčší zločinci pestujú v sebe nádej, že aj oni budú nakoniec vzatí na milosť. Často sledujeme, že pojmy spravodlivý a bezbožný sú tak zamotané, že ani jeden nemá pre človeka veľký význam. Obráťme teraz svoju pozornosť na slovo „bezbožný“, ktoré označuje rôznorodú spleť charakterových rysov. Mnohí sú sympatickí, užitoční a v mnohých ohľadoch príkladní. Iní sú pohltení márnosťou a oddávajú sa svojim sebeckým chúťkami. No nech sú už ich vonkajšie podoby akékoľvek, ich pečať je široká: zabudli na Boha a ich odsúdenie je spečatené. Bezbožníka vskutku zavrhne jeho vlastná zloba. Prepojenie medzi zbožnosťou a prosperitou, bezbožnosťou a trápením na základe dlhodobého pozorovania však jasne dokazuje, že toto pravidlo platí nielen na národnej, ale aj osobnej úrovni.
Modlitba: Bože, ďakujeme, že si láska, a preto je ľahké milovať Ťa! Ďakujeme, že nám toľko dávaš a odpusť, že to nevidíme! Odpusť, že niekedy si Ťa predstavujeme ako neláskavého, a tým sa stávame bezbožnými! Oživuj v nás zbožnosť! Amen.
Pieseň: ES 333
Autor: Ján Podlesný


Hospodin riekol Jeremiášovi: Ajhľa, dal som ti do úst Svoje slová. Jeremiáš 1,9

Zaumieňte si teda, že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám ústa aj múdrosť. Lukáš 21,14-15


Izaiáš 43,8-13 :: Modlíme sa za: Pozdišovce (Šz)