Zamyslenie na deň 17.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 11,24-31

24 Niekto dáva priehrštím, a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok. 25 Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. 26 Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. 27 Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. 28 Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. 29 Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor, a blázon bude slúžiť múdremu. 30 Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. 31 Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešny!


Čo stojí za to! Tieto slová nás povzbudzujú k hľadaniu skutočného životného šťastia tu, na tejto zemi. Vychádzajú zo života s jeho slnečnými i tienistými stránkami. Hospodár, ktorý rozhadzuje semeno na pole v hojnosti, očakáva aj primeranú úrodu. Na druhej strane človek, ktorý hazarduje v neistých špekuláciách, zriedka prosperuje. Každý duchovný dar, každé aktívne milosrdenstvo uplatňovaním rastie a zanedbávaním vädne. Ak teda požehnanie príde na hlavu toho, kto predáva zbožie tohto života, aká je výsada toho, kto nepredáva chlieb života, ale ho zdarma rozdáva svojim spolu-hriešnikom?! Človek je zrodený pre činnosť tak, ako iskry, ktoré vyletujú hore alebo ako kameň, ktorý padá dole. Všetci žijeme s obrovskou mierou vitálnej aktivity pre dobré alebo pre zlé. Každý talent nachádza svoju vhodnú sféru uplatnenia a môže sa s ním obchodovať s veľkými výnosmi. „Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie.“ Nech sa každý z nás snaží robiť, čo môže a či to už bude málo alebo veľa, robiť to modlitebne, verne, zo srdca, netlmený malichernými prekážkami! Neberme neschopnosť vykonať veľa ako výhovorku pre ničnerobenie! Životom pre druhých žijeme pre naše vlastné šťastie. Nech Pán Boh dá, aby nikto z nás nestrávil jediný deň bez namáhavej práce a získania aspoň jednej duše pre nebo!
Modlitba: Pane! Ďakujeme za každé obdarovanie, ktoré má slúžiť ako nástroj pre našu službu lásky! Posilňuj a povzbudzuj nás, aby sme prinášali ovocie! Priťahuj cez nás k Sebe ďalších a ďalších ľudí! Amen.
Pieseň: ES 344
Autor: Ján Podlesný


Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Izaiáš 55,10-11

Pavol píše: Moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci. 1.Korintským 2,4


2.Mojžišova 3,13-20 :: Modlíme sa za: Považská Bystrica (Tu)