Zamyslenie na deň 18.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 8,11-14

11 Hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodina, Pána – keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. 12 Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. 13 V ten deň omdlejú od smädu krásne panny i mládenci. 14 Tí, čo prisahajú na samársku bohyňu Ašímu a vravia: Akože žije tvoje božstvo, Dán, akože žije tvoj miláčik, Beér-Šeba! padnú a nevstanú viac.


Nežiť na úkor druhých. Text opisuje dobu rozkvetu, kedy sa krajina začala vzmáhať, ale spoločnosť deliť. Bohatým sa darilo, ale chudobní chudobneli. Doba Izraela – veľmi podobná tej našej. Práve preto prorok Ámos Izrael pripodobňuje ku košu s ovocím. No ovocie dozrelo, krajina tiež a je prichystaný súd. Nad tými, ktorí vydierajú chudobných a žijú na ich úkor aj so svojimi pochybnými obchodmi. Chceli neprestajne pracovať, zarábať a nezastaviť sa, dokonca ani počas šabatu. Zabudli, že vo svätení sviatočného dňa človek dostáva od Pána požehnanie. Navyše ich obchodovanie nebolo poctivé. Preto Hospodin prisahal, že v „onen deň“ bude súdiť skutky Izraela. Aj naše. Po tom všetkom pošle hlad po slove Hospodinovom: „Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov“ (v.11). Hospodin bude hovoriť aj cez prorokov, no ľud ich prehluší. Proroci budú prenasledovaní. Je tu priblížený obraz rozvratu, ak si človek zakladá na tom, čo povie alebo vykoná. No keď pôjde do tuhého a bude prichádzať súd, ľudia sa začnú modliť, nanovo budú chcieť počúvať prorokov, ale už bude neskoro. Ten sa bude týkať všetkých. Je to pre nás varovanie, aby sme nežili na úkor druhých, ich slobody a boli pripravení na súd. Žime život, z ktorého môžeme kedykoľvek vydať počet Bohu!
Autor: Marián Bodolló
Pieseň: ES 233


Lebo takto vraví Hospodin: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť. Jeremiáš 32,41

Ježiš hovorí: Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu. Ján 10,9


Lukáš 7,36-50 :: Modlíme sa za: Dobroč (No)