Zamyslenie na deň 18.5.2024

1.Korinťanom 9,24-27

24 Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. 25 Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. 26 Ja teda bežím nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. 27 Ale zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam, sám som nezlyhal.


Cieľ a zmysel. Apoštol Pavel pripodobňuje svoju misiu športovému zápoleniu. Na štadióne všetci bežia, aby dobehli prví a vyhrali cenu. Športovci na ihrisku (ale aj v príprave) všetko podriadia jedinému cieľu – víťazstvu. On všetko vo svojom živote podriadil zvesti o Božej láske: „A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom“ (v. 23). A čo ja? Žijem svoju vieru zmysluplne? Alebo budím dojem, akoby mi bolo všetko jedno. Veru, každý z nás má čo naprávať v tomto smere. A začiatok tejto nápravy je v tom, že 1. Vidím cieľ a 2. Tomuto cieľu – jeho dosiahnutiu podriadim všetko ostatné. Ako vrcholový športovec robí všetko pre účasť vo finále a výhru, tak by sme mali urobiť pre evanjelium a jeho pôsobenie všetko. Aby som sám došiel do cieľa a „aby som nebol nehodný, keď iným kážem“ (v 27). Nie je to jednoduché, ale len tak sa môžeme stať víťazmi a sami dosiahnuť veniec Božej milosti – ak tomu podriadime všetko v našom živote. Len vtedy bude aj tvoj život viery naozaj požehnaný a zmysluplný.

Modlitba: Bože, ďakujem, že evanjelium je také cenné. Odpusť, že na to v živote málo myslím a málo ho šírim. Daruj mi hlbokú radosť zo spasenia a túžbu zachraňovať ľudí pre Večnosť. Amen.
Pieseň: ES 498
Autor: Viliam Solárik


Hospodin Mojžišovi povedal: „Dobre som si všimol útrapy Svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc.“ 2.Mojžišova 3,7

Ak brat alebo sestra sú nahí a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie: „Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa“, no nedáte im, čo potrebujú pre telo? Jakub 2,15-16


Zachariáš 4,1-14 • Modlíme sa za: Nitra (DNS)