Zamyslenie na deň 18.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 9,11-15

11 Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, 12 ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie. 13 Lebo ak už krv kozlov a býkov a popol jalovice, sypaný na poškvrnených, posväcuje k telesnej čistote: 14 o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. 15 Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.


Živé a mŕtve skutky. Aké sú to živé a mŕtve skutky? Pre lepšie pochopenie si najprv otvorme Bibliu a prečítajme si Evanjelium podľa Lukáša 10,30-35 o pocestnom, ktorý padol do rúk lotrom a o skutkoch kňaza, levítu a Samaritána. Aj nám sa stáva, že ľudia okolo nás sú k nášmu trápeniu nevšímaví. Ležíme „doráňaní na ceste“, ale každý nás radšej obíde. Alebo sami seba uisťujeme, že robíme „dobré skutky“, keď chodíme do kostola, dávame almužny, podporujeme cirkev a podobne. Robíme teda „dobré skutky“, ale sú aj živé? Skúsme si porovnať a vyjde nám asi takáto rovnica: mŕtvy skutok = mŕtvy kresťan. Mŕtvy kresťan vidí nešťastie, ale odvracia od neho oči, počuje volanie, ale zakrýva si pred ním uši, rukami si uvoľňuje cestu pred kľačiacimi a prosiacimi o pomoc a nohami prekračuje bezvládne ležiacich na zemi. Naopak živý skutok = živý kresťan. V žilách živého kresťana pulzuje krv Ježiša Krista, Jeho oči vidia všetkých, ktorí sú bezradní, Jeho uši počujú prosby volajúcich o pomoc, ruky dvíhajú zo zeme bezvládnych, ktorí padajú, nohy smerujú v ústrety tým, ktorí stratili cieľ. „Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie“ (Mt 7,17). Živý kresťan je ako „strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí“ (Ž 1,3).
Autor: Alena Gombašanová
Pieseň: ES 205


Urobili si zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpusť im hriech. 2.Mojžišova 32,31.32

Bohovia rukami urobení nie sú bohovia. Skutky apoštolov 19,26


Efezským 1,15-23 :: Modlíme sa za: Bratislava – Staré Mesto (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby