Zamyslenie na deň 17.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 9,1-10

1 Aj prvá zmluva mala síce určité bohoslužobné predpisy aj svätyňu na zemi. 2 Zriadili totiž prvý stánok: v ňom bol svietnik a stôl s posvätnými chlebmi; to sa volá svätyňa. 3 A za druhou oponou je stánok, ktorý sa volá svätyňa svätých: 4 tu je zlatý kadidlový oltár, truhla zmluvy celá obložená zlatom, v nej zlatá nádoba s mannou, Áronova palica, ktorá vypučala, a tabule zmluvy; 5 nad ňou cherubíni slávy, ktorí zatieňujú zľutovnicu. O tom však netreba teraz hovoriť podrobne. 6 Odkedy je to tak zariadené, do prvého stánku opätovne vchádzajú kňazi, ktorí konajú bohoslužbu; 7 do druhého však len raz do roka (vchádza) sám veľkňaz, ale nie bez krvi, ktorú prináša za seba a za nevedomosti ľudu. 8 Týmto naznačuje Duch Svätý, že cesta do (svätyne) svätých ešte vždy nie je zjavná, kým stojí prvý stánok, 9 ktorý je obrazom pre terajší vek; podľa neho prinášajú sa dary a obete, ktoré nemôžu zdokonaliť vo svedomí toho, kto uctieva Boha, 10 a sú popri pokrmoch a nápojoch a rozličných umývaniach len vonkajšími predpismi, ktoré platia do času nápravy.


Zmierenie s Bohom. Áno, o tom bola Stará a je aj Nová zmluva. Tá, ktorú poznal židovský ľud a na ktorej staval svoj vzťah s Hospodinom. A o zmierení je aj Nová zmluva potvrdená na Golgote. Náš odsek hovorí o židovskom sviatku zmierenia Jom Kipur. Vzťahuje sa naň predpísaný úplný pôst. Základnou myšlienkou tohto sviatku je zmierenie s Bohom a ľuďmi. Podľa tradície Hospodin v tento deň odpúšťa niektoré hriechy z minulosti. Veľkňaz pristupoval do svätyne svätých, kde prinášal obetu za ľud. Niektorí kresťania aj dnes akoby čakali na nejakú špeciálnu chvíľu v roku, kedy môžu prosiť o odpustenie hriechov. A ešte lepšie, ak to urobí niekto za nich… My, ľud Novej zmluvy, môžeme a máme pristupovať vďaka Ježišovi k Bohu kedykoľvek, ale vždy osobne, nie v zastúpení – lebo sme zmierení skrze Jeho jedinečnú obeť s Bohom. Tak to urob, aj dnes! Nečakaj!
Autor: Tibor Molnár
Pieseň: ES 487


K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou. Žalm 102,18

Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu! Hovorím vám: Tento odišiel do svojho domu ospravedlnený. Lukáš 18,13-14


Skutky apoštolov 1,12-26 :: Modlíme sa za: Bratislava – Dúbravka (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby