Zamyslenie na deň 18.3.2024

Marek 14,1-11

1 Boli dva dni pred Veľkou nocou a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. 2 Hovorili totiž: „Len nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril.“ 3 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. 4 Niektorí namrzene šomrali: „Načo také plytvanie olejom? 5 Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako tristo denárov a peniaze sa mohli dať chudobným.“ A osopovali sa na ňu. 6 Ale Ježiš povedal: „Nechajte ju! Prečo ju trápite? Veď mi urobila dobrý skutok. 7 Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete robiť dobre, môžete to vždy urobiť. Ale mňa vždy nemáte. 8 Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. 9 Amen, hovorím vám: Kdekoľvek po celom svete sa bude hlásať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.“ 10 Nato Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho vydal. 11 Zaradovali sa, keď to počuli, a sľúbili mu peniaze. Judáš hľadal vhodnú príležitosť, ako ho vydať.


Kto si? Veľkňazi, žena s alabastrovou masťou a Judáš – to sú tri prototypy ľudí s rôznym postojom k Ježišovi: 1. Veľkňazi sú prototypom ľudí, ktorí si myslia o Ježišovi, že je podvodník. Oni nehľadajú pravdu. Oni už majú svoju. Ide im len o záchranu svojho postavenia. Preto sa potrebujú zbaviť každého, kto ich prevyšuje. 2. Žena s alabastrovou masťou je prototypom ľudí, ktorí veria a počúvajú Ježiša aj za cenu, že sú pre službu Jemu v očiach iných blázni. Ale ich úprimný pohľad na Ježiša im nedovolí, aby podľahli názoru okolia. Vykonajú aj to, čo je pre iných nepochopiteľné, lebo to robia z lásky k Ježišovi. 3. Tretí prototyp je Judáš. Ten je obrazom ľudí, ktorí najskôr dôverovali Ježišovi, kráčali s Ním, ale nakoniec Ho zradili. Prišlo niečo alebo niekto, kto im ponúkol „lepšiu“ ponuku. To, že opak je pravdou, sa dozvedia, až keď je neskoro. – – Ktorý z nich ste vy? Úprimne. Nie o ktorom si myslíte, že je správne byť. Ale na ktorý z týchto troch typov ľudí sa najviac podobáte? Ak v úprimností pred Ježišom vyznáte, že ste často ako veľkňazi alebo Judáš, nezúfajte! On vás nevyženie. Ježiš príde s liečbou. A ak v úprimnosti vyznáte, že ste ako žena s alabastrovou masťou, nezúfajte! Ježiš vás nevysmeje. On bude Ten, ktorý pri vás bude stáť!

Modlitba: Pane Ježišu, daj aby sme boli Tvoji verní nasledovníci. Odpusť nám, keď zlyhávame, a prosíme, pridaj nám sily, keď Ti slúžime. Posilňuj nás v láske k Tebe, aby sme s Tebou verne kráčali naveky. Amen.
Pieseň: ES 448
Autor: Matúš Korenko


Beda tým, čo ustanovujú nespravodlivé zákony a tým, ktorí biednych Môjho ľudu obrali o právo. Izaiáš 10,1.2

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Matúš 7,12


Ján 1,29-34 • Modlíme sa za: Krpeľany (TuS)