Zamyslenie na deň 18.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 29,9-16

9 Hľaďte na seba s údivom a deste sa, zaslepujte sa a oslepnite! Opíjajte sa, ale nie vínom, tackajte sa, ale nie od opojného nápoja. 10 Lebo Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči – prorokov; zakryl vaše hlavy – vidcov. 11 Videnie všetkého vám je také ako slová zapečatenej knihy; ak ju dajú znalému písma a povedia: Prečítaj nám toto, on odpovie: Nemôžem, lebo je zapečatená. 12 Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať, a povedia: Prečítaj nám toto! odpovie: Neviem čítať. 13 Pán riekol: Pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom, 14 preto, hľa, aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych a skryje sa rozumnosť jeho rozumných. 15 Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje v tme a vravia: Kto nás vidí, kto nás pozná? 16 Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe?


Pravá, či povrchná zbožnosť? Tí, ktorým je adresované Božie slovo, mu, paradoxne, nie sú schopníporozumieť. Je pred nimi utajené a zapečatené pre falošnosť a povrchnosť ľudu, ktorý sa iba zdanlivo spolieha na Hospodina. Ctí Ho perami, ale jeho srdce je ďaleko od Neho. Ľud naoko rešpektuje Hospodina, no v skutočnosti Ho neberie vážne a už nie je schopný sa ani zamýšľať nad Božím slovom, pretože život jednotlivcov, ani popredných ľudu v Jeruzaleme nebol postavený na Bohu. Nespoliehali sa na Neho, nepočítali s Ním, mysliac si, že si vystačia sami so svojou silou a schopnosťami. Dopopredia sa dostalo iba to ľudské. Ale ľudská múdrosť, sila a šikovnosť nestačí, nakoniec bude Bohom zahanbená. Pán Boh tiež vyčíta Svojmu ľudu, žerobí veci v skrytosti a nazýva tmu svetlom a svetlo tmou. Ľud s hrnčiarom – Hospodinom zaobchádza ako s hlinou. Neberie Ho vážne a nerešpektuje Ho ako svojho Boha, hoci vieru v Neho ústami vyznáva. Ako keby Pán Boh bol hlinou a oni tými múdrymi! Podceňujú Tvorcu, Sudcu a Pána celého sveta. Nemyslia si to o sebe mnohí aj dnes? Prosme za seba aj za ľudí okolo nás, aby sme sa prebudili a videli život vo svetle Božoma pokorili sa pred naším Bohom, kým je čas!
Autor: Štefan Gabčan
Pieseň: ES 520


Abrám uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť. 1.Mojžišova 15,6

Abrahám sa utvrdil vo viere, vzdával Bohu slávu a bol pevne presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Rímskym 4,20-21


2.Korintským 1,18-22 :: Modlíme sa za: Pozdišovce (Šz)