Zamyslenie na deň 18.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 4,15-24

15 Dávajte dobrý pozor na seba – lebo ste neuvideli nijakú postavu v ten deň, keď Hospodin hovoril k vám na Chórebe z ohňa – 16 aby ste sa nezvrhli a neurobili si nejakú modlu, podobu muža alebo ženy, 17 a podobu nejakého zvieraťa, ktoré je na zemi, podobu nejakého okrídleného vtáka, ktorý lieta po nebi, 18 podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, alebo podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. 19 Nedvíhaj oči k nebu a nepozeraj na slnko, mesiac a hviezdy, na všetky nebeské voje, nedaj sa zviesť, neklaňaj sa im a neslúž, lebo tieto veci pridelil Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom pod celým nebom. 20 Vás však vzal Hospodin a vyviedol zo železnej pece, z Egypta, aby ste Mu boli Jeho vlastným národom, ako je to dnes. 21 Hospodin sa však pre vás rozhneval na mňa a prisahal, že neprejdem cez Jordán a nevojdem do dobrej krajiny, ktorú ti Hospodin, tvoj Boh, dáva do vlastníctva. 22 Áno, ja zomriem v tejto krajine, neprejdem cez Jordán, ale vy prejdete a zaberiete tú dobrú krajinu do vlastníctva. 23 Chráňte sa, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina, svojho Boha, ktorú uzavrel s vami, aby ste si neurobili tesanú modlu akejkoľvek podoby, čo ti zakázal Hospodin, tvoj Boh. 24 Lebo Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, horliaci Boh.


Na stole máme Bibliu, v ústach modlitbu. V živote veriaceho sú veci, ktoré by nemal robiť. Iste, niečo nájdeme aj v sebe, len to pomenovať a riešiť. Ani si nevšimneme, že sa klaniame takej či onakej podobe bôžika, ktorý nám kradne vzácny čas s Bohom… Nedaj sa zviesť! V cirkvi Božej je aj dnes slabá gramotnosť v poznaní Božích názorov a pohľadov na život a svet. Čím to je? Najskôr zanedbávaním času s Bohom a pravidelného štúdia Písma. Stretávame sa s tým, že kresťania nevedia jasne reagovať a zastať sa Božej pravdy vyjadrenej v Biblii. Niekedy sú aj vedomosti, ale výklad je poznačený neposlušnosťou voči Božej vôli. Cirkev sa aj v začiatkoch vyznačovala inakosťou, odlišnosťou od bežného sveta, ale napriek tomu bola pre hľadajúcich príťažlivá. No veriaci boli neraz prepaľovaní v peci skúšok a prenasledovania. V našom dnešnom texte čítame, že Hospodin je Boh, ktorý si nárokuje právo na Svoje či Svojich a je stravujúci oheň, horliaci Boh, žiarlivý… Horlivo chráni to, čo Mu patrí, nedovolí nikomu inému, aby prevzal Jeho česť, ktorá patrí iba Jemu. Musíme si dávať pozor na to, čo oslabuje našu pozornosť a odvádza nás od živého Krista! Potrebujeme sa vrátiť k prameňom živej vody, aby bol na nás zjavný Boží život. Na stole majme Bibliu, v ústach modlitbu a pre blížneho dobré slovo!
Autor: Ján Hevera
Pieseň: ES 281


Ty si nádej všetkých končín zeme i ďalekých ostrovov. Žalm 65,6

Ježiš Kristus prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym. Efezským 2,17


Skutky apoštolov 15,22-31 :: Modlíme sa za: Rožňava (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby