Zamyslenie na deň 17.9.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

14. nedeľa po Svätej Trojici
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! Žalm 103,2


Marek 1,40-45

40 Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. 41 I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! 42 Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. 43 I pohrozil mu prísne a hneď ho odpravil slovami: 44 Nehovor o tom nikomu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, čo nariadil Mojžiš, na svedectvo ľuďom. 45 On však, len čo odišiel, všade hovoril o tom a rozhlasoval, čo sa stalo, takže (Ježiš) ani nemohol verejne vojsť do mesta, ale býval von na pustých miestach. A prichádzali k Nemu odvšadiaľ.


Malomocenstvo hriechom. Židovskí predstavitelia vyhlásili malomocných za nečistých. To znamenalo, že boli nespôsobilí zúčastniť sa na akejkoľvek náboženskej alebo spoločenskej aktivite. Z obavy, že kontaktom s nečistým človekom sa stanú aj oni nečistí, niektorí boli schopní urobiť čokoľvek, aby si od nich udržali bezpečnú vzdialenosť. Ale čo urobil Ježiš? Ježiš sa malomocného dotkol. Skutočná hodnota človeka spočíva v jeho vnútri, nie vo vonkajšom vzhľade. Aj keď telo človeka môže byť choré alebo zdeformované, jeho vnútro nemá u Pána menšiu hodnotu. Žiadneho človeka sa Ježiš neštítil dotknúť. V určitom slova zmysle – my všetci sme malomocní, pretože sme deformovaní ohavnosťou hriechu. Ale Boh sa nás dotkol tým, že poslal Svojho Syna Pána Ježiša Krista a ten nás uzdravuje Svojím odpustením. Ani my neopovrhujme nikým pre výzor, názor alebo postavenie! Dajme priestor pre Boží hlas v nás.
Autor: Andrea Lukačovská
Pieseň: ES 634


Z Božej pomoci môžem chváliť Jeho slovo. Z Hospodinovej pomoci chcem chváliť Jeho slovo. Žalm 56,11

Ježiš hovorí: Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Ján 6,63


Lukáš 17,11-19 :: Rímskym 8,(12-13)14-17 :: Žalm 119,65-72 :: MODLÍME SA ZA: Vydavateľstvo Polárka