Zamyslenie na deň 17.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 25,1-12

Keď Festus prevzal vladárstvo, odišiel po troch dňoch z Cézarey do Jeruzalema. 2 Veľkňazi a poprední Židia podali mu žalobu na Pavla, prosili ho, 3 a ako priazeň (pre seba) žiadali proti Pavlovi, aby ho dal previesť do Jeruzalema; strojili mu totiž úklady, že ho cestou zabijú. 4 Festus však odpovedal, že Pavla strážia v Cézarei, a on sám že onedlho tam odíde: 5 Tí teda – hovoril – ktorí z vás môžu, nech sa vyberú so mnou a ak je niečo zlé pri tom mužovi, nech žalujú na neho. 6 Keď pobudol medzi nimi nie dlhšie ako osem alebo desať dní, zišiel do Cézarey; na druhý deň posadil sa na súdnu stolicu a rozkázal predviesť Pavla. 7 Keď ho priviedli, obstúpili ho Židia, ktorí pri šli z Jeruzalema a prednášali mnohé a ťažké žaloby, ktoré však nevedeli dokázať, 8 keď sa Pavel bránil: V ničom som sa neprevinil ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. 9 Ale Festus, chcejúc preukázať Židom priazeň, spýtal sa Pavla: Či chceš ísť do Jeruzalema, aby si tam bol súdený predo mnou pre tieto veci? 10 Ale Pavel odpovedal: Stojím pred súdnou stolicou cisárovou, nech ma tá súdi! Proti Židom som sa v ničom neprevinil, ako aj sám dobre vieš. 11 Ak som teda vinný a vykonal som niečo, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť; ale ak nieto ničoho v tom, čo títo žalujú na mňa, nemôže ma im nikto vydať do rúk. Odvolávam sa k cisárovi. 12 Vtedy sa Festus pozhováral s radou a odpovedal: Odvolal si sa k cisárovi, k cisárovi pôjdeš.


Istý v neistote, neistý v istote. Po mnohých prenasledovaniach, úkladoch, trápeniach, väzeniach, Pavlova istota viery v Božiu lásku prejavenú na golgotskom kríži, je stále pevná. Nič ňou neotriaslo. Ani súženie, ani prepych. Ani sloboda, ani väzenie. Ani dvojročné vypočúvanie pred Félixom, ani vypočúvanie pred novým vladárom, Festom, ani mnohé falošné obvinenia bývalých kolegov. Je odhodlaný aj umrieť pre Krista, ale o jednom je presvedčený: svojho Pána nezaprie. Nijaký ústupok ani kompromis neurobí. Až do smrti chce zostať verný Vernému, aj napriek neistej budúcnosti, ktorá je pred ním. Na rozdiel od neho, Festus je vo vládnej funkcii. S týmto postavením sa spája mnoho životných istôt, ale on si je v jednej istote neistý: v Ježišovi Kristovi. Na tomto svete nič nedáva takú istotu, ako láska Pána Ježiša prejavená na kríži. Festus však o nej pochybuje a radšej sa chce zapáčiť človeku (Židom), než by robil to, čo sa páči Bohu. Radšej vsadil na neisté veci tohto života (vláda, priazeň ľudu), ako na istotu Božej lásky a večného života, ktorá je v Bohu. – – Ako je to s tebou? Zažil/a si Božiu lásku a si presvedčený/á, že ťa od nej nič neodlúči, alebo ešte len o nej uvažuješ, či pochybuješ? Máš istotu v Bohu, alebo pochybuješ, či robíš kompromisy?
Autor: Michal Belanji
Pieseň: ES 245


Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. Žalm 34,20

Pavol píše: Ale hoci sme predtým, ako viete, mnoho trpeli a potupu znášali vo Filipis, odvážili sme sa vo svojom Bohu zvestovať vám evanjelium Božie v mnohých bojoch. 1.Tesalonickým 2,2


1.Korintským 9,16-23 :: MODLÍME SA ZA: Poprad (Ta)