Zamyslenie na deň 17.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 1,18b-26

Ale čo? Nech sa len Kristus zvestuje akokoľvek, či naoko a či úprimne, ja sa tomu len teším a budem tešiť. 19 Veď viem, že mi to (všetko) poslúži na spasenie pre vaše modlitby a pomocou Ducha Ježiša Krista, 20 ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či životom, a či smrťou. 21 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. 22 Ale ak (ďalej) žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. 23 Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, 24 ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele. 25 O tom som pevne presvedčený a viem, že zostanem a vytrvám so všetkými vami pre váš prospech a pre radosť viery, 26 aby ste sa tým väčšmi mohli chváliť mnou v Kristovi Ježišovi, keď zase prídem k vám.


O viere. Stredobodom textu a celého Listu Filipským, ako aj stredobodom Pavlovho života je Ježiš Kristus a Jeho evanjelium. Práve v tomto liste dochádza k záveru, že to, čo prospieva evanjeliu a jeho šíreniu, je dobré, i keby s tým bolo spojené osobné utrpenie apoštola. Aj zo zlých motívov môže vyrásť požehnanie: „Vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či životom, a či smrťou.“ Viera v Krista je pre neho nevyčerpateľným zdrojom múdrosti a sily. Tesné spoločenstvo s Kristom je najdôležitejším obsahom jeho života. Služba Kristovi je hlavný program jeho života. Kristus a spoločenstvo s Ním je obsahom jeho nádeje pre večný život. Pri takomto chápaní a formovaní života sa môže aj na smrť pozerať celkom novým spôsobom: „Mne žiť je Kristus a umrieť zisk.“ To je celá koncepcia jeho života. Neobvyklá, prekvapivá, skvelá! On práve v tom vidí šťastný život. – Vidíš to a prežívaš to tak aj ty, milý čitateľ? Ak sa vcítime do všetkých apoštolových výrokov o centrálnom postavení Ježiša Krista v jeho živote, ak z nich čo najviac pochopíme a osvojíme si ich, budeme to všetko pociťovať ako veľkú ponuku: Aj ty, brat a sestra, môžeš takto chápať a stvárňovať svoj život.
Autor: Miroslav Jäger
Pieseň: ES 475


Bude zvestovať národom pokoj. Zachariáš 9,10

Peter povedal: Bohu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo. To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista – a On je Pánom všetkých. Skutky apoštolov 10,35-36


Galatským 1,13-24 :: MODLÍME SA ZA: Nitrianska Streda (Po)