Zamyslenie na deň 17.6.2024

2.Mojžišova 13,17-22

17 Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou, ktorá vedie územím Filištíncov, hoci bola kratšia. Boh totiž povedal: „Keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta.“ 18 Preto ho Boh viedol okľukou cez púšť popri Trstinovom mori. Izraeliti odišli z Egypta v usporiadaných zástupoch. 19 Mojžiš vzal so sebou Jozefove kosti. Ten totiž zaviazal Izraelitov prísahou: „Boh vás určite navštívi, potom odneste odtiaľto aj moje kosti.“ 20 Keď odišli zo Sukkótu, utáborili sa v Etáme, na okraji púšte. 21 Hospodin ich však predchádzal a ukazoval im cestu vo dne oblačným stĺpom a v noci stĺpom ohnivým, aby im svietil, takže mohli putovať dňom i nocou. 22 Oblačný stĺp sa nevzdialil od ľudu vo dne ani ohnivý stĺp v noci.


Proces poznávania seba. Boh ľud neviedol cestou, ktorá bola kratšia. Je to paradox, ale Boh vedel, že pre Izraelitov bude lepšie, keď ich bude viesť okľukou, dlhšou cestou cez púšť. Chránilo ich to pred bojmi, na ktoré ešte neboli pripravení a ktoré by ich mohli stáť aj život. Alebo by ich viedli k presvedčeniu, že vrátiť sa do otroctva je lepšia voľba než sloboda. Na púšti im Boh odhaľoval hĺbku ich srdca a postojov. Dlhšia cesta premieňala nielen ich komunitu, ale aj ich pohľad na Boha. Pán ich vo všetkom predchádzal a ukazoval im cestu. Deň čo deň. Vo dne i v noci. Nevzdialil sa od ľudu. A On sa odvtedy nezmenil. Ten istý Pán vedie dnes aj nás na našej ceste za Ním. Možno sa to niekedy zdá byť už pridlho. Ľahko by sme si vedeli nájsť iné skratky. A otroctvo vlastne nie je až také strašné. Ale dôverujme. Pán Ježiš sám razí cestu v našej mysli. Náš Pán a Kráľ, naše Svetlo, Priateľ, Spasiteľ, Život sám, Víťaz, naša Sloboda. On nás predchádza, urovnáva chodník a presne vie, ktorým smerom pokračovať ďalej do zasľúbenej Zeme. Pozná časy. V Jeho blízkosti sme v bezpečí. Je s nami. Po všetky dni.

Modlitba: Pane Ježišu, pomôž mi Ti dnes nanovo celým srdcom dôverovať. Vo všetkom. Si dobrý. Ďakujem Ti, že ma vedieš. Amen.
Pieseň: ES 457
Autor: Lenka Liptáková


Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Žalm 98,1

Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16


1.Jána 3,19-24 • Modlíme sa za: Poltár (NoS)