Zamyslenie na deň 16.6.2024

3. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10


Lukáš 15,1-3.11b-32

1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. 2 Farizeji a zákonníci však reptali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ 3 Vtedy im povedal toto podobenstvo:

11 … „Istý človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí.‘ A otec im majetok rozdelil. 13 Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. 14 Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. 15 Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. 16 Túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. 17 Vstúpil do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. 18 Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. 19 Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ 20 Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 21 Syn mu povedal: ‚Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom.‘ 22 Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho! Jedzme a radujme sa, 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil. Bol stratený, a našiel sa.‘ A všetci sa začali radovať. 25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. 26 Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. 27 Sluha odpovedal: ‚Prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa vrátil zdravý.‘ 28 Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. 29 On však odpovedal otcovi: ‚Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. 30 No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘ 31 Ale otec mu povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. 32 Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“


Vráť sa domov k Otcovi. Domov znamená pre niekoho azyl, oázu pokoja, miesto, kde sa cíti najlepšie. Ale pre iného byť doma je iba nuda a povinnosti. Ísť do sveta je predsa také lákavé: Spoznávať svet, ľudí, krajiny, užívať si. Áno, svet ťa mámi svojimi lákadlami, ale potom ťa nemilosrdne vtiahne do svojich pascí, z ktorých únik je veľmi ťažký. Neraz musíš padnúť až na dno, aby si pochopil, že je to všetko iba klam. Preto neodchádzaj preč. Doma si v bezpečí. Doma si pri svojom Bohu. Iba pri Ňom a s Ním ťa čaká skutočné šťastie. Aj keď odídeš – neboj sa návratu, lebo tvoj nebeský Otec ťa prijme. Má radosť z toho, keď si uvedomíš svoj omyl a vrátiš sa domov, keď si bol stratený a našiel si sa. Neutekaj od Neho, ale v Ňom hľadaj odpustenie, prijatie, bezpečie a pokoj. To všetko na teba čaká už teraz a ver, že aj neskôr – v oveľa väčšej miere v nebeskom domove.

Modlitba: Drahý náš nebeský Otče, neraz si myslíme, že život s Tebou nám prináša iba obmedzenia. Utekáme od Teba a žijeme si po svojom. Neskoro spoznáme, že to nie je ten život, po akom sme túžili. Preto nám daj silu, aby sme sa vedeli ku Tebe vždy vrátiť. Lebo Ty si pre nás jediná istota. Jedine s Tebou sme v bezpečí a ochrane. Jedine s Tebou sme doma teraz a raz budeme aj v tej nebeskej domovine. Amen.
Pieseň: ES 323
Autor: Zuzana Kubačková


To všetko čaká na Teba, že im dáš načas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sýtia sa dobrotami. Žalm 104,27-28

Ježiš odpovedal zástupu: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku Mne, nebude hladovať a kto verí vo Mňa, nebude smädný. Nikdy.“ Ján 6, 35


1.Timotejovi 1,12-17 • Micheáš 7,18-20 • Žalm 53 • Modlíme sa za: Vydavateľstvo Polárka