Zamyslenie na deň 17.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 4,1-6

1 Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, 2 vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske 3 a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. 5 Jeden Pán, jedna viera, jeden krst; 6 jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.


Jednota Ducha. Vo svete sa stretávame s dvomi druhmi jednoty – vynútenou a prirodzenou. Z tej prvej mám tak trochu strach a vždy ma zamrazí, keď o nej počujem. Keď niekto zhora nariaďuje, ako sa máme správať, obliekať, aké máme mať názory a čo si máme myslieť, vyvoláva to v nás skôr vzburu a rebéliu. Trebárs tým, že namiesto predpísanej bielej košele a tmavej kravaty si dáme tričko s logom svojej obľúbenej kapely. – – A potom je tu jednota Ducha vo zväzku pokoja, prirodzená jednota, ku ktorej nás nikto nemusí nútiť a o ktorej píše Pavol. Jednota, ktorá nepotrebuje manuály, ale ktorá prichádza od Pána. Možno ste ju zažili aj vo svojom živote. Možno ste sa stretli s – pre vás dovtedy – úplne neznámymi ľuďmi, a predsa ste si porozumeli, pretože vás spájala rovnaká láska k Pánovi Ježišovi, rovnaká viera a jeden Boh. Možno ste neboli rovnako oblečení, nemali ste rovnaké politické názory alebo názory na smerovanie cirkvi, a predsa vaše srdcia horeli, predsa ste si boli blízki, lebo vás spájal Pán Ježiš. Veľmi si prajem, aby v našej cirkvi zavládla práve takáto jednota. Nie tá zhora nariadená, ale jednota sŕdc, v ktorých vládne Kristus.
Autor: Ondrej Majling
Pieseň: ES 247


Neznamená to bezprístrešných voviesť do svojho domu? Izaiáš 58,7

My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. 1.Jána 4,19


Matúš 9,35 – 10,1(2-4)5-7 :: Modlíme sa za: Zemianske Podhradie (Po)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby