Zamyslenie na deň 17.2.2024

2.Mojžišova 2,1-10

1 Istý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa. 2 Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho tri mesiace. 3 Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. 4 Jeho sestra sa postavila obďaleč, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. 5 Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu; jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po brehu. Keď v tŕstí zazrela košík, poslala svoju slúžku, aby ho priniesla, 6 a keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: „Toto je chlapec z hebrejských detí!“ 7 Vtedy sa jeho sestra spýtala faraónovej dcéry: „Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila?“ 8 Faraónova dcéra jej odpovedala: „Choď!“ Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. 9 Faraónova dcéra jej povedala: „Vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením.“ Žena vzala dieťa a dojčila ho. 10 Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala: „Veď som ho vytiahla z vody.“


Žena, ktorá zmenila dejiny. Patrí k ľuďom, ktorých by sme medzi hrdinov na prvý pohľad vôbec nezaradili. Nepatrí k vyvolenému národu. Svojím činom mohla viac stratiť ako získať – a napriek tomu nezaváhala. Celý príbeh znie neuveriteľne. Nečakali by sme, že z tej rodiny vzíde niečo dobré. Sme naučení žiť v predsudkoch a s názormi. Keď raz niekto patrí do nejakej rodiny alebo skupiny – rýchlo si ho „zaškatuľkujeme“, a už nie sme schopní vnímať ho bez predpojatosti. Lenže tento príbeh nás núti premýšľať; ukazuje, že nestačí iba mať hotové názory. Že svet nie je čierno-biely. Faraónova dcéra vidí košík a nájde v ňom dieťa. Rýchlo si uvedomí, že patrí k deťom na smrť odsúdeným jej otcom. Je však dostatočne odvážna, aby prejavila súcit a rozhodla sa ho zachrániť. Napriek tomu, že sa sama mohla dostať do problémov. Nepoznáme ani jej meno; a predsa zmenila históriu. Jej príbehom nám Biblia pripomína, že aj tam, kde my predpokladáme zlo, to môže byť nakoniec inak. Že sa musíme snažiť rozpoznať a prijať dobro aj tam, kde by sme ho nepredpokladali. Aj v živote našich nepriateľov. Lebo aj o tých, ktorí stoja oproti nám, trojjediný Boh vie. Ako žena, ktorá zmenila dejiny. Hrdinka, o ktorej by to nik nepovedal. A to je skvelá inšpirácia do našich dní.

Modlitba: Bože, ďakujem za každý prejav odvahy, ktorý pomáha v Tvojom pláne. Odpusť, že málo myslím na Tvoje plány a málo za ne s odvahou bojujem. Veď ma Tvojím Duchom, nech Ťa nesklamem a naplním úlohu, ktorú si pre mňa pripravil. Amen.
Pieseň: ES 439
Autor: Eva Oslíková


Vy, izraelské vrchy, hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrobené a obsiate. Ezechiel 36,8-9

Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Jakub 5,7


Daniel 5,1-7.17-30 • Modlíme sa za: Jabloňovce (DNS)