Zamyslenie na deň 17.11.2023

Jób 42,1-6

1 Nato Jób odpovedal Hospodinovi takto: 2 „Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. 3 Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie? Preto odpovedám: ‚Ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal, a o divoch, o ktorých neviem.‘ 4 Vypočuj ma, prosím, a ja prehovorím. Budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. 5 Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. 6 Preto odvolávam svoje slová a kajám sa v prachu a v popole.“


Slobodný v Slobodnom. Jób po tom všetkom, čo nielen zažil, ale to aj prežil, konštatuje, že Boh je Veľký. Videl Boha v sebe aj vo svojom konaní. Videl Ho okom pokory a uznania Božej veľkosti. Až vtedy, keď uvidíš seba ako zrnko popola, uvidíš veľkosť Pána Boha. To neznamená, že to je ubitie človeka. Práve naopak: je to návrat k Pánu Bohu. K Jeho prikázaniam. K Jeho milosti. On ju potvrdil a dokázal tým, že sa stal jedným z nás – v Osobe Pána Ježiša Krista. Ježiš nás oslobodil od hriechu a pozdvihol nás z popola. Len s Ním – ako Darcom slobody – môžeme byť slobodní, šťastní, úspešní a požehnaní. Tak, ako Jób. Pokora a každodenná kajúcnosť nás učí rásť vo viere. Nehovorme vo svojom živote o veciach, ktorým (ako Jób) nerozumieme, ale rozumejme Pánovi Ježišovi a Jeho dielu záchrany hriešneho človeka! Hovorme o veciach, ktoré s Pánom Ježišom denno-denne zažívame! Hovorme o Jeho milosti a slobode!

Modlitba: Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti, že v Tebe som slobodný. Odpusť, že hľadám iné slobodné cestičky, ktoré ma vedú do otroctva a zajatia hriechu. Aj keď som len zrnko popola, predsa však som Tvoj. Amen.
Pieseň: ES 331
Autor: Viktor Sabo


Veď Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú Moje cesty, znie výrok Hospodina. Izaiáš 55,8

Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. 1.Korintským 1,25


Ján 18,10.11 :: Modlíme sa za: Zvolen (ZvS)