Zamyslenie na deň 16.11.2023

Jób 40,6-32

6 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky takto: 7 „Opáš si teda bedrá ako chlap, budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš. 8 Naozaj chceš zrušiť môj rozsudok? Chceš obviniť mňa, aby si ty bol spravodlivý? 9 Máš azda také rameno ako Boh? Burácaš vari takým hlasom ako on? 10 Nuž, ozdob sa velebou a vznešenosťou, zaodej sa slávou a nádherou. 11 Vylej svoj prekypujúci hnev, zhliadni na všetkých povýšených a poníž ich! 12 Pozri na všetkých povýšených a pokor ich, pošliap bezbožníkov všade, kde sa nachádzajú! 13 Všetkých ich zahrab do prachu, obviaž im tváre na zabudnutých miestach. 14 Potom ťa aj ja pochválim, že ťa zachránila tvoja vlastná pravica. 15 Pozri na behemóta, ktorého som utvoril tak ako teba; žerie trávu ako dobytok. 16 Pozri, v jeho bedrách je sila, v brušných svaloch má svoju moc. 17 Svoj chvost vzpriamuje ako céder, šľachy na jeho stehnách sú pospletané. 18 Jeho kosti sú ako trubice z bronzu, jeho hnáty sú ako železné tyče. 19 Stojí na začiatku Božích ciest, len jeho Tvorca sa môže k nemu s mečom priblížiť. 20 Vrchy mu poskytujú potravu tam, kde sa všetka poľná zver hráva. 21 Ležiava pod lotosmi, v úkryte z trstiny a v močarisku. 22 Prikrývajú ho lotosy, robia mu tieň, obklopujú ho riečne vŕby. 23 Rieka môže byť prudká, ale on sa neľaká; má istotu, aj keď sa mu Jordán valí do papule. 24 Chytí ho niekto spredu, hákom mu nos prepichne? 25 Vytiahneš Leviatana udicou, zviažeš mu jazyk povrazom? 26 Pretiahneš mu cez nozdry povraz z tŕstia, prepichneš mu čeľusť hákom? 27 Vari ťa bude prosiť, bude s tebou nežne hovoriť? 28 Uzavrie s tebou zmluvu, aby si si ho vzal navždy za otroka? 29 Budeš sa s ním hrať ako s vtáčaťom, priviažeš ho pre svoje dievčatá? 30 Budú s ním kupčiť obchodníci, rozdelia si ho medzi sebou kupci? 31 Dopicháš mu kožu bodcami a jeho hlavu harpúnami? 32 Polož naňho dlaň! Pamätaj na boj! Viac to neurobíš!


Čo si dokázal? Už sme si dávno zvykli na to, že najlepší futbaloví či hokejoví tréneri, premiéri či epidemiológovia sedia v krčmách pri pive. Akoby sa tento nešvár v ostatnom čase rozšíril úplne všade… Možno demokracia, možno sloboda slova, možno internet nás tak rozmaznali, že sa radi ku všetkému vyjadrujeme, no namiesto konštruktívnych poznámok kritizujeme každého a všetko. Pritom sami neraz nie sme ochotní nič urobiť a ani v živote či v práci sme toho nedokázali viac, ako ten, do koho práve kopeme. Hospodin dnes dohovára Jóbovi a hovorí mu, že ak bude mať rameno či hlas ako Boh, ak bude mať božskú slávu a velebu, ak urobí poriadok na zemi, potom môže poučovať. Skôr nie! Možno skôr, ako budeme niekoho a niečo kritizovať, mali by sme si aj my položiť otázku, či sme sami urobili niečo lepšie, alebo či sme aspoň ochotní sa o to pokúsiť. Veď kritika je vo svojej podstate dobrá vec. Má veci vylepšovať. Funguje však len vtedy, ak má aj sám kritik snahu pre to niečo urobiť. Ak nie, je to len hádzanie polien pod nohy tomu, kto niečo robí, alebo sa aspoň o niečo snaží. To však neplatí o Bohu. Pred Ním sme všetci malí, pretože Jeho moc, múdrosť ani slávu nikto nemá. Božie rozhodnutia nám preto treba vždy len v pokore a vo viere prijímať ako skutky Toho, Kto o tom vie všetko.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti aj za dar múdreho a láskyplného napomínania. Odpusť mi, že sa niekedy nechávam strhnúť k ohováraniu. Veď môj jazyk po Tvojich cestách dobra, múdrosti a odpustenia. Amen.
Pieseň: ES 228
Autor: Štefan Kiss


Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro. Jeremiáš 32,40

Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet Svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze Neho mali život. 1.Jána 4,9


Lukáš 9,51-56 :: Modlíme sa za: Zlaté Moravce (DNS)