Zamyslenie na deň 17.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 18,9-17

9 A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo: 10 Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili; jeden farizej a druhý publikán. 11 Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. 12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. 13 Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu! 14 Hovorím vám: Tento odišiel do svojho domu ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

15 Prinášali k Nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im. 16 Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne, a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie. 17 Veru, hovorím vám: Kto by neprijal kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde do neho.


Ako sa modlí dieťa? Hádam všetci poznáme veršovanú modlitbičku o anjeličkovi – strážničkovi. Deti sa ju vcelku radi modlia, lebo je jednoduchá na zapamätanie. Lenže sú modlitby, ktoré sa deti modlia ešte radšej. Najradšej hovoria deti Pánu Bohu v modlitbe všetko, čoho sa boja aj z čoho sa tešia. Prirodzene prosia o to, čo im najviac chýba a ďakujú jednoducho za všetko. Aká krásna, hlboká a úprimná je práve detská modlitba! Dospelí ľudia, aj keď to znie paradoxne, by sa mali práve od detí učiť. Keď už v ničom inom, tak aspoň v otázkach viery a modlitby. Dieťa verí úprimne a čisto, modlí sa pokorne a z hĺbky srdca. Podobne ako publikán. A úplne opačne ako farizej. A nemali by sme túžiť dosiahnuť práve toto? Modlime sa preto s deťmi! Učme ich, aké krásne je modliť sa a učme sa od nich, ako krásne sa dá modliť! Možno občas pozeráme na deti zvrchu, z pozície autority rodiča, učiteľa, vychovávateľa, či proste dospelého. Lenže mali by sme sa naučiť skloniť sa na úroveň dieťaťa. Lebo práve detská poníženosť nám ukazuje krásu zasľúbeného Božieho kráľovstva.
Autor: Svetlana Dočkalová
Pieseň: ES 631


Každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený. Joel 3,5

Klopte a bude vám otvorené. Lukáš 11,9


Marek 3,31-35 :: MODLÍME SA ZA: Slovenská Ľupča (Zv)