Zamyslenie na deň 16.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 18,1-8

1 A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. 2 Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. 3 A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi! 4 Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím ani človeka nehanbím, 5 ale že ma táto vdova unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. 6 A Pán dodal: Počujte, čo vraví nespravodlivý sudca. 7 Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? 8 Hovorím vám: Čoskoro sa ich zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?


Vytrvalá modlitba je dôležitá. Ako ťažko je nám niekedy prekonať samých seba a prosiť o pomoc?! V prosbe nám často bráni vlastná hrdosť, strach z nevypočutia, možno aj obava z „neodôvodnenosti“ našej prosby. Lenže prosiť v živote treba! Takmer každý deň sa preto prekonávame a prosíme. Prosíme ľudí okolo nás, aby nám pomohli, aby nás vypočuli, pozhoveli. Prosíme aj na miestach, kde sme si takmer istí, že nás nevypočujú. Ak ide o niečo skutočne dôležité, vieme byť v prosbách vytrvalí. A práve vytrvalosť niekedy zapôsobí aj na tých najneočakávanejších miestach. Napríklad na nespravodlivého sudcu. O čo viac by sme preto mali smerovať svoje prosby k vernému a spravodlivému Pánu Bohu? On čaká na naše prosby. Vytrvalo čaká a my by sme mali vytrvalo prosiť. Prosiť tým jediným spôsobom, ktorý nám Pán ukázal – modlitbou. Vo vrúcnych a vytrvalých modlitbách predkladajme Hospodinovi všetko, čo v živote máme! Veľké veci rovnako, ako maličkosti. Veď Pán Boh vytrvalo počúva. A na naše modlitby odpovedá. Nie vtedy, kedy sa nám zdá, že by to bolo výhodné, ale vtedy a takým spôsobom, ako je pre nás skutočne najlepšie. Pán Boh vie, čo a kedy potrebujeme. On nás pozná, vytrvalo nás počúva a vytrvalo sa o nás stará.
Autor: Svetlana Dočkalová
Pieseň: ES 308


Nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa rozpadne ako šaty a jej obyvatelia pomrú ako komáre, ale moja záchrana ostane naveky. Izaiáš 51,6

Nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. 1.Tesalonickým 5,9


Matúš 6,1-4 :: MODLÍME SA ZA: Slavošovce (Ge)