Zamyslenie na deň 17.1.2023

1.Mojžišova 7,17-24

17 Keď potopa trvala na zemi štyridsať dní, rozmnožili sa vody, zdvihli koráb, takže sa nadniesol od zeme. 18 Vody stúpali a veľmi sa rozmnožili na zemi, takže koráb plával na hladine vôd. 19 Keď vody stále viac stúpali, pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. 20 Vody ich presahovali o pätnásť lakťov a pokryli vrchy. 21 Tak zhynulo každé telo, čo sa pohybovalo na zemi, a to ako vtáctvo, dobytok, divá zver, aj všetci ľudia. 22 Z toho, čo bolo na suchej zemi, pomrelo všetko, čo malo v sebe život. 23 Tak zotrel Boh všetky tvory, ktoré boli na povrchu zeme; všetko od človeka po dobytok, od plazov po nebeské vtáctvo bolo zotreté zo zeme, tak že zostal iba Nóach a čo bolo s ním v korábe. 24 Vody však vládli nad zemou stopäťdesiat dní.


Si pripravený na koniec? Je až zarážajúce, ako vieme zo svojej mysle vytesniť premýšľanie o svojom konci. Žijeme svoje životy tak, ako keby sme nikdy nemali zomrieť, a potom, keď sa stane, že niekto v našom okolí už neuvidí ďalší západ slnka, prípadne príde hrozba, že náš život si nebudeme môcť užiť do konca (rozumej, do konca, ktorý si sami myslíme, že by to mal byť koniec), sme šokovaní, zlomení a nahnevaní. Smrť sa nám zdá byť strašná, krutá a náhla. Mathew Henry, britský biblista 17. storočia povedal: „Príprava na posledný deň by mala byť našou každodennou rutinou.“ Vo svete, ktorý žije tu a teraz, to vôbec nie je jednoduché. Potrebujeme sa na dnešnú realitu pozerať optikou Biblie. K tomu nám pomáha aj dnešný text. Smrť nie je ilúzia, ale krutá realita všetkého živého. A je úplne jedno, či sa to stane náhle – v dôsledku prírodnej katastrofy, pandémie alebo výbuchu bomby. Fyzická smrť však neznamená koniec. Skutočnou smrťou a skutočným koncom je život bez Boha. Nóach spolu so svojou rodinou prežili potopu, ale nežijú na zemi dodnes. Žijú však s Bohom v Jeho kráľovstve ako hrdinovia viery. Nič z toho by nebolo, ak by vo viere nevstúpili do korábu. Dnes už vieme, že koráb bol predobrazom Ježiša. On je ten skutočný „koráb“, ktorý nás zachránil. Bojíš sa smrti, alebo si už v bezpečí? Viera v Ježiša zachraňuje.

Modlitba: Odpusť, Bože, že sa príliš upínam na veci, ktoré nie sú večné a nakoniec zhoria. Daruj mi znovuzrodenie všetkého, čo je vo mne ešte mŕtve. Posilňuj ma na vnútornom človeku. Aj na duchu, nech vnímam duchovné hodnoty a žijem podľa nich. Amen.
Pieseň: ES 695
Autor: Martin Vígľaš


V srdci som si skryl Tvoju reč, aby som proti Tebe nehrešil. Žalm 119,11

Pomocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj to dobré, čo ti bolo zverené. 2.Timoteovi 1,14


Marek 2,23-28 :: Modlíme sa za: Dobroč (NoS)