Zamyslenie na deň 17.1.2016

2.Korintským 4,6-10

Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.   Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.   Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame;   sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme;   Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele.


Hodnota našej služby sa zakladá na Bohu. S odstupom času sme si služobníkov Pánových zidealizovali. Stali sa prototypom dokonalých služobníkov. Apoštol Pavol takéto idealizovanie človeka odmieta. Hodnota služobníka nespočíva v jeho osobe, ale v Bohu, ktorý si osobu povoláva do služby. – – Každý služobník Pánov má totiž svoju históriu, ktorá nie je dokonalá a bezchybná. Práve naopak, musíme súhlasiť s apoštolom Petrom a povedať: „Pane, nie som hoden…“. Napriek našej nehodnosti si nás Pán Boh vyvolil za Svoje nádoby (hlinené nádoby), v ktorých sa nachádza bohatý poklad evanjelia Ježiša Krista. Služba pre Pána Boha však nie je len o prvotnom výbere spôsobu života, ale aj o jeho každodennom žití. Služobník nemá výsady pred ostatnými, ak nie len tú jednu, že Ten, ktorý si ho povolal, ten istý Boh, si ho bude chrániť a sprevádzať. A aj keď dopustí trápenie, neopustí, ale dokáže Svoju vernosť. Ale čaká od nich jedno: Pokoru tých, ktorých si do služby povolal a ich oči upriamené na Neho, odkiaľ prichádza múdrosť pre zvesť, sila pre nádej a Duch Svätý pre vieru človeka. Kiežby sme všetci boli takíto služobníci! Slabí vo svojej nehodnosti, ale silní v Bohu. (ES 639)     Ján Hruška


Môj ľud nasýti sa mojím dobrodením – znie výrok Hospodinov.     Jeremiáš 31,14

Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás Svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý skutok.  2.Korintským 9,8


Matúš 17,1-9 :: Žalm 89,1-19 :: Modlíme sa za: Trnava (Ba)