Zamyslenie na deň 16.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.Timoteovi 1,12-20

Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do (svojej) služby,   hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom; ale dostalo sa mi milosti, lebo som to robil z nevedomosti v nevere.   A navyše sa (vo mne) rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.   Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý;   ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému.   Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.   Toto ti prikazujem, syn môj Timoteos, na základe predošlých proroctiev o tebe, aby si podľa nich bojoval výborný boj,   majúc vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a stroskotali vo viere.   Z nich sú Hymeneos a Alexandros, ktorých som odovzdal satanovi, aby sa naučili nerúhať sa.


Príklad Božej milosti. Chodievam učiť náboženskú výchovu do základnej i materskej školy. Občas sa so žiakmi rozprávame o ich vzoroch. Pre chlapcov sú príkladmi spidermani, batmani, supermani, pre dievčatá sú príkladmi Barbie, monsterky a pod. Občas sa nájdu žiaci, ktorí povedia, že pre nich sú príkladom ich rodičia. Akým príkladom pre svoju rodinu i pre svoje okolie si ty? Čo si všímajú ľudia na tebe? Apoštol Pavol sa stal príkladom Ježišovej milosti a zhovievavosti. Niekdajší vrah a prenasledovateľ kresťanov teraz šíril Kristovo evanjelium o milosti a spáse hriešnikov. Snaž sa byť v tomto príkladom: 1. uvedom si svoje hriechy, 2. úprimne ich vyznávaj Pánu Bohu, 3. miluj Pána Ježiša a dôveruj Jeho zachraňujúcej láske, 4. z vďačnosti za odpustenie a nový život daruj Pánovi Ježišovi seba, svoj život, svoj čas, svoje prostriedky i schopnosti. Ako? Dnes máš príležitosť uvažovať o tom. (ES 648)      Peter Taját


Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!   2.Mojžišova 20,3

Nikto nemôže slúžiť dvom pánom.  Matúš 6,24


Matúš 6,6-13 :: Modlíme sa za: Trenčín (Po)