Zamyslenie na deň 16.9.2023

Matúš 17,14-21

14 Keď prišli k zástupu, pristúpil k Ježišovi istý človek, padol na kolená 15 a prosil ho: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačný a veľmi trpí; často padá do ohňa a často do vody. 16 Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale oni ho nemohli uzdraviť.“ 17 Ježiš odpovedal: „Ach, neveriace a skazené pokolenie! Dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať?! Priveďte mi ho sem!“ 18 Ježiš mu pohrozil a démon z neho vyšiel. Od tej chvíle bol chlapec uzdravený. 19 Potom prišli učeníci k Ježišovi a osamote sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 20 On im odpovedal: „Pre vašu malú vieru. Amen, hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné zrnko a povedali by ste tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto tam!‘, tak prejde, a nič pre vás nebude nemožné.“


Horčičné zrnko. Toto uzdravenie sa nám na prvý pohľad nezdá ničím zvláštne, no napriek tomu si myslím, že bolo zaznamenané preto, aby sme si uvedomili, aká je naša viera. Na príbehu učeníkov máme možnosť pozorovať aj seba a porovnať, ako by sme zareagovali my. Ježišove slová o viere, ktorú prirovnal k horčičnému zrnku, odhaľujú aj našu slabosť. Vidíme, že aj učeníci (muži, ktorí sa s Ježišom denno-denne stretávali) boli maloverní. Máme teda pred sebou typický Ježišov aforizmus: horčičné zrnko je niečo, čo je podceňované, malé, ale nakoniec z neho vyrastú veľké veci. Tu už ani nejde o to, čo dokáže aj nepatrná viera, ale že mať iba vieru, nestačí – človek akoby mal prázdne ruky. Viera však má v sebe potenciál tohto horčičného zrnka. Je potrebné dovoliť mu len, aby rástlo. V kontexte týchto slov nezabúdajme, že tento výrok chce poukázať aj na to, že učeníci sú tu preto, aby pomáhali tým, ktorí trpia. Nejde o ich zviditeľňovanie, ale o pomoc tam, kde je to potrebné.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že dokážeš oslobodiť aj od zlých mocností. Odpusť, že tomu málo verím. Daruj mi pravú vieru a daj zažiť vyslobodenie ľudí, ktorí to potrebujú. Amen.
Pieseň: ES 247
Autor: Eva Germanová


Pán môj, viedol si spory mojej duše, vykúpil si môj život. Náreky 3,58

Kristus vám zanechal príklad, aby ste kráčali v Jeho šľapajach. Keď Mu zlorečili, On nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. 1.Petra 2,21.23


2.Tesalonickým 2,13-17 :: Modlíme sa za: Spišská Nová Ves (TaS)