Zamyslenie na deň 16.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 8,1-10

1 Toto mi ukázal Hospodin, Pán: Ajhľa, kôš zrelého ovocia. 2 I riekol: Čo vidíš, Ámos? Odpovedal som: Kôš zrelého ovocia. I riekol mi Hospodin: Dozrel ku koncu môj ľud izraelský, už mu viac neodpustím. 3 Kvílivo budú znieť spevy v paláci v onen deň – znie výrok Hospodina, Pána – na každom mieste bude mnoho mŕtvol, ktoré v tichosti pohodia.

4 Čujte toto: Vy, ktorí gniavite chudobných a nivočíte bedárov v krajine! 5 Hovoríte: Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a deň sviatočného odpočinku, aby sme otvorili obilnice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i podvodne falšovali váhu, 6 aby sme za peniaze kupovali bedárov a chudobných za pár topánok, aby sme plevy predávali ako zrno! 7 Prisahal Hospodin na slávu Jákobovu: Ani na jeden z vašich činov nikdy nezabudnem. 8 Či sa nemusí preto zatriasť zem a smútiť každý jej obyvateľ, zdvihnúť sa celá ako Níl a zmietať sa i klesnúť ako veľtok Egypta? 9 V ten deň – znie výrok Hospodina, Pána – slnku dám zapadnúť na poludnie a zahalím temnotou zem za jasného dňa. 10 Vaše sviatky premením na smútok a všetky vaše piesne na žalospev; na všetky bedrá dám vrecovinu, na každú hlavu plešinu; učiním z toho akoby smútok za jediným synom a koniec toho ako trpký deň.


Dosť! To znamená koniec, stačilo! Ak tieto slová zaznejú z Božích úst, je to veľmi vážne. Ľudské predstavy o Bohu sú rôzne. Niektorí si predstavujú Boha ako policajta, ktorý číha na tvoj (môj) priestupok, aby ho mohol okamžite potrestať. Ale On taký nie je. Iní si Boha predstavujú ako starého dobráčiska, ktorý nad hriechom trochu zmrští čelo, ale potom na to zabudne, prepáči. A človek zabudne tiež. Ale On nie je ani taký. Akosi sme si zvykli, že Pán Boh „nevie“ povedať: Dosť! V našom texte čítame o Bohu, ktorý dlho zhovieval, na nič nezabudol (v.7) a teraz povedal: Dosť! Už ti viac neodpustím (v.2). Pán Boh berie hriech vážne, lebo je to smrteľný stav. Ber Pána Boha vážne, lebo počuť od Neho Dosť!“ je to najstrašnejšie!
Autor: Elena Bruncková
Pieseň: ES 88


Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť, Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy. Izaiáš 38,17

Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove! 2.Tesalonickým 2,16-17


Jonáš 2,1-11 :: Modlíme sa za: Dobrá Niva (Zv)