Zamyslenie na deň 16.5.2024

1.Korinťanom 9,1-18

1 Azda nie som slobodný? Nie som apoštol? A nevidel som Ježiša, nášho Pána? Nie ste azda vy moje dielo v Pánovi? 2 Ak by som aj pre iných nebol apoštol, pre vás iste som; veď vy ste pečaťou môjho apoštolstva v Pánovi. 3 Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia: 4 Nemáme azda právo jesť a piť? 5 Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a Pánových bratov i Kéfasa nemáme právo brať si so sebou sestru, ženu? 6 Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? 7 Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu, a neje z jej úrody? Alebo kto pasie stádo, a neživí sa mliekom od stáda? 8 Vari to hovorím iba ľudsky? Nehovorí to aj Zákon? 9 Veď v Mojžišovom zákone je napísané: Mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. Azda sa Boh stará iba o voly? 10 Nehovorí to vari pre nás? Veď pre nás bolo napísané: Kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. 11 Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné? 12 Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak. Všetko znášame, len aby sme Kristovmu evanjeliu nestavali nijakú prekážku. 13 Vari neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? 14 Preto aj Pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanjelium, z evanjelia aj žili. 15 Ja som však z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal preto, aby sa mi tak stalo. Lebo radšej by som aj umrel, než by mi niekto zmaril túto moju chválu. 16 Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála; je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem zvestovať. 17 Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu; ak však nie zo svojej vôle, plním zverenú úlohu. 18 Aká je teda moja odmena? Taká, že keď zvestujem evanjelium, zvestujem ho zadarmo a nevyužívam právo, ktoré mi z evanjelia prislúcha.


Máte radi svoje povolanie? Áno, to, čo vykonávate, alebo ste robili. Každé jedno je dôležité. Preto ešte raz: máte radi svoje povolanie? Je to dôležité, pretože ak nás niečo baví, tak sa nemusíme do toho nútiť a nerobí mi problém už len pomyslenie na to, čo ma čaká. Šťastný je človek, ktorý sa rozhodol správne. Ale veci nie sú vždy také jednoznačné. Apoštol Pavel hovorí, že jeho profesiou je byť kazateľom evanjelia. Sám Pán Ježiš Kristus si ho vybral a premenil z prenasledovateľa cirkvi na horlivého apoštola. Vnímal nad sebou Božiu ruku. Žil v istote, že Boh neopúšťa človeka, ktorého poveruje službou. Tak to bolo v prípade Pavla a tak je to aj v našom živote. Pavel je služobníkom Kristovým. Vie, že je to tŕnistá cesta, ale kráča ňou s vďakou voči Bohu. Jeho prejav vďaky je taký, že sa vzdal práva byť odmeňovaný. Nerobí z toho platný zákon pre všetkých. Ale dáva nám príklad aj pre dnešok. Môžeme povedať, že každý, kto má rád svoje povolanie, predsa môže robiť aj niečo naviac a zadarmo a kvalitnejšie – myslíme na obeť času, sily, energie, rady pre druhého. Každý sme dostali rôzne dary, aby sme nimi slúžili každý na svojom mieste. Každá (aj tá najnepatrnejšia) činnosť je dôležitá. O každej jednej náš Pán vie a požehnáva ťa, aby si sa stal požehnaním pre druhých.

Modlitba: Drahý Bože, ďakujem Ti, že som Tvojím milovaným dieťaťom. Ďakujem Ti za miesto, kde žijem, kde pracujem, kde si ma postavil do služby v cirkvi, v rodine, v spoločnosti. Prosím, aby som nepremrhal svoj život. Daj mi múdrosť, aby som bol na správnom mieste, a odvahu, keď vidím, že je potrebná zmena. Nech sa deje Tvoja vôľa. Amen.
Pieseň: ES 343
Autor: Jarmila Petrulová


Zo Svojich príbytkov zvlažuješ vrchy, ovocím Tvojho diela sa sýti zem. Žalm 104,13

Keď sa nasýtili, povedal Ježiš Svojim učeníkom: „Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar!“ Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky piatich jačmenných chlebov a naplnili nimi dvanásť košov. Ján 6,12-13


Skutky apoštolov 1,12-26 • Modlíme sa za: Nemcovce (ŠZS)