Zamyslenie na deň 15.11.2023

Jób 40,1-5

1 Hospodin znova prehovoril k Jóbovi takto: 2 „Bude sa vari hašterivý hádať so Všemohúcim? Ten, kto obžalúva Boha, nech odpovie!“ 3 Jób odpovedal Hospodinovi takto: 4 „Pozri, čože ti ja taký nepatrný odpoviem? Kladiem si ruku na ústa. 5 Raz som prehovoril, ale už sa neozvem, ba aj druhý raz, ale už nebudem pokračovať.“


Všetci sú hlúpi! Ostatné roky v plnej miere ukázali, ako málo dokážeme veriť autoritám a ako ľahko dokážeme odsunúť nabok relevantné informácie, ktoré by nás v našom uvažovaní mali usmerniť. V našej spoločnosti dnes žije mnoho tém, ktoré ľudí rozdeľujú, a to často len preto, že mnohí radšej uveria konšpirátorom, bulvárnym novinárom, či pochybným známym, ktorí dačo povedali, a nie autoritám, ktoré informujú, usmerňujú a rozhodujú. Im vraj nemožno veriť, veď nič nevedia a ničomu nerozumejú! Nie inak je to aj v oblasti viery. Aj tam je dnes bežné, že ľudia pohŕdajú kňazmi, ktorí im Bibliu vysvetľujú, a radšej sa riadia tým, ako sami Písmu rozumejú. A potom – čo človek, to nové náboženstvo. Kiežby sme si s Jóbom dokázali položiť ruku na ústa a vyznať pred Pánom Bohom, či tými, ktorí vedia o veci viac než my: „Som primalý, čo ja môžem povedať?“ Kiežby sme tým dokázali priznať pred sebou i ľuďmi, že nie všetko vieme, nie všetkému rozumieme, že potrebujeme informácie, či ich vysvetlenie a že tí, ktorí sú na to povolaní, až takí hlúpi nie sú.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si dal do sveta poriadok a autority. Odpusť, že im málo verím. Usmerňuj všetkých, čo sa nechali zviesť a odlákať od pravdy a veď ich k Ježišovi. Amen.
Pieseň: ES 278
Autor: Štefan Kiss


Poďte všetci smädní k vode! Izaiáš 55,1

Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k Ježišovi všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. Marek 1,32


Zachariáš 8,11-17 :: Modlíme sa za: Zlaté (ŠZS)