Zamyslenie na deň 16.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 2,12-17

12 Anjelovi pergamského cirkevného zboru napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč: 13 Poznám tvoje skutky, viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pridŕžaš môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď Antipasa, môjho verného svedka, zabili u vás, kde býva satan. 14 Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mäsa obetovaného modlám a smilnili. 15 Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridŕžajú učenia mikulášencov, čo nenávidím. 16 Kajaj sa teda! Ak nie, prídem rýchlo na teba a budem bojovať proti nim mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo (ho) dostane.


Milá sestra, brat v Kristovi, ako je to v tvojom zbore, rodine, práci? Zápasíš s rôznymi ťažkosťami – ako zbor pergamský? Ak áno, čo robíš pre to, aby si tento zápas vyhral? Je veľmi dôležité, aby sme sa pridržiavali Božieho mena a nezapreli vieru v Neho. Nedávali priestor iným učeniam, iným cestám, ale kráčali úzkou cestou s Kristom, aby sa tento boj viery neobrátil proti nám. Dokázali sme sa kajať z našich previnení a nedostatkov? Tu máme napomínajúci záver tohto listu cirkevnému zboru v Pergame: „Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, čo (ho) dostane.“ – – Želám si zo srdca, milý čitateľ/ka, aby aj pre nás bol pripravený po víťazstve s Duchom Svätým kamienok s novým menom. Nech sa stane Tvoja vôľa, milý Pane Bože! Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti, že nám pripravuješ miesto, keď zase prídeš a poberieš nás k Sebe, aby sme aj my boli tam, kde si Ty. Amen.
Autor: Mária Kysacká
Pieseň: ES 326


Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Príslovia 21,3

Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo. Ján 7,24


Rímskym 13,1-7 :: Modlíme sa za: Málinec (No)