Zamyslenie na deň 15.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 2,8-11

8 Anjelovi cirkevného zboru smyrnenského napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil: 9 poznám tvoje súženie a chudobu – ale si bohatý – i rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale sú satanovou synagógou. 10 Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života! 11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí!


Posledná biblická kniha je pre väčšinu kresťanov najťažšia a úprimne sa priznám, že aj pre mňa. V druhej kapitole sa Ján zameriava na jednotlivé cirkevné zbory. Kniha sa začína videním Pána, ktorý posiela posolstvo siedmim cirkvám. V našom texte čítame list sužovanému cirkevnému zboru smyrnenskému, na ktorý doľahlo súženie a chudoba, ale je povzbudzovaný, aby sa nebál toho, čo má trpieť. My, kresťania, často zabúdame, že stále máme vedľa seba všemohúceho a milujúceho Boha. Mnohokrát už aj pri maličkej skúške v živote, ktorou môže byť choroba, neúspech v práci, rodinné ťažkosti…, sa pýtame: Pane Bože, kde si? Kde si bol, keď sa mi nedarilo? No On nás aj cez tento kríž pripravuje na večnosť, aby sme dokázali prijať každé súženie a zachovali si dôveru a vernosť. Vedie nás Slovom Božím: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“ Drž ma, Spasiteľu môj, pevne vo Svojich rukách, aby som bol/a pod Tvojou ochranou, pri Tebe a Tvoj kríž spoznal/a ako dvere do nového života! My s Tebou porazíme svojich protivníkov, v Tvojom mene pošliapeme svojich nepriateľov (Ž 44,6). A nebojte sa tých, ktorí mordujú telo, ale dušu nemôžu zamordovať, radšej sa bojte Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle (Mt 10,28)!
Autor: Mária Kysacká
Pieseň: ES 606


Tak teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte srdcia k Hospodinovi. Józua 24,23

Ako deti svetla žite. Efezským 5,8


2.Tesalonickým 3,6-13 :: Modlíme sa za: Malé Zlievce (No)