Zamyslenie na deň 15.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

18. nedeľa po Svätej Trojici
Toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata. 1.Jána 4,21


Marek 10,17-27

17 Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života? 18 Ježiš mu povedal: Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i matku: 20 Odpovedal Mu: Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti. 21 Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď vezmi kríž a nasleduj ma. 22 Ale on sa zarmútil pre tú reč, a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. 23 Poobzeral sa teda Ježiš a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky! 24 Učeníci však žasli nad Jeho slovami. Ale Ježiš im znova odpovedal: Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho tým, čo dúfajú v majetok. 25 Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. 26 Oni ešte väčšmi užasli a hovorili medzi sebou: Kto teda môže byť spasený? 27 Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.


Poklad v nebi. Je množstvo ľudí, ktorí majú na tomto svete všetko: slávu, peniaze, majetok, blahobyt, pohodlie, zdravie, rozkoše, a predsa zisťujú, že im k úplnej spokojnosti niečo chýba. Podobajú sa bohatému mládencovi, ktorý prišiel za Pánom Ježišom s pocitom, že potrebuje niečo, čo ešte predsa len nemá. Túžil po uspokojení duše, a pritom si ani neuvedomoval, že má k tomu prekážku vo svojom vnútri. Pán Ježiš čítal v jeho srdci a videl, že mu chýba len jediné, to životne najdôležitejšie – bezvýhradná láska k Bohu. Ježišove slová o potrebe zbavenia sa majetku sa mu však zdali príliš prísne a náročné. Odišiel. Boli to však slová múdre. Aj nás Pán Ježiš podrobuje skúške. Nemusí to byť len majetok, ktorý je prekážkou k večnému životu. Ježiš dobre vie, kde číha nebezpečenstvo a že veci tohto sveta vedia človeka postupne úplne zotročiť. On aj nás vyzýva, aby sme sa rozhodli medzi nebeským pokladom a svetskou slávou. Ukazuje nám jediný spôsob, ako sa stať dedičom večného života. Sebectvo musí ustúpiť a vôľa sa musí podriadiť Kristovi. Niet krajšej chvíle, ako keď zo srdca človeka vyjde vyznanie: Pane, všetko čo mám a čím som, patrí Tebe! Keď dávaš Pánovi, čo Mu patrí, už teraz si zhromažďuješ ten najvzácnejší poklad v nebi!
Autor: Miroslav Hvožďara
Pieseň: ES 544


Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul, a moja modlitba prenikla k Tebe. Jonáš 2,8

Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Lukáš 22,40


Marek 12,28-34 :: Rímskym 14,17-19 :: Žalm 5 :: MODLÍME SA ZA: Vysokoškolské Biblické Hnutie