Zamyslenie na deň 15.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kazateľ 4,1-12

„1 A znova som videl všetky útlaky, ktoré sa dejú pod slnkom; videl som slzy utláčaných, a nik ich nepotešil; násilie trpeli z rúk svojich utláčateľov, a nik ich nepotešil. 2 Preto som nazval šťastnejšími tých, ktorí dávno zomreli, ako živých, ktorí dosiaľ žijú. 3 Lepšie ako týmto je tomu, ktorý sa doteraz nenarodil, lebo nevidel nikdy zlý skutok, ktorý sa páše pod slnkom. 4 A videl som, že všetka námaha a všetok úspech z práce budí žiarlivosť jedného proti druhému. Aj to je márnosť a honba za vetrom. 5 Blázon si založí ruky a trávi svoje vlastné telo. 6 Lepšie je za hrsť pokoja ako priehrštie trudu a honby za vetrom. 7 A zase som videl ďalšiu márnosť pod slnkom: 8 Osamelý človek, ktorý nemá nikoho, nemá ani syna, ani brata, jeho námaha nemá konca, ani oko sa mu nemôže nasýtiť bohatstvom. Pre kohože sa namáham a nedoprajem si nič dobré? Aj to je márnosť a úbohé zamestnanie. 9 Dvaja sa majú lepšie ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu. 10 Lebo ak padnú, jeden zdvihne svojho druha, beda však samotnému, ak padne! Nemá druhého, čo by ho pozdvihol. 11 A opäť, ak dvaja ležia spolu, zohrejú sa; ale samotný, ako sa zohreje? 12 A ak niekto premôže jednotlivca, dvaja obstoja pred ním. Trojitý povraz sa nepretrhne rýchlo.“


Čo je v mojom živote márnosť? Práca, rodina, domácnosť, hobby, kamaráti, televízia, internet, sociálne siete… Na to všetko je dvadsaťštyri hodín denne málo. Všetko sa nedá stihnúť. A čo tráviť čas s Bohom? Čítať si Božie Slovo? Rozprávať sa s Ním v modlitbách? Načúvať, čo mi Boh hovorí? Spievať chvály nášmu Bohu? Slúžiť zvestovaním evanjelia nespaseným alebo praktická služba lásky voči blížnym? Koľko tomuto venuješ času? Čo z toho je márnosť a čo má večnú hodnotu? Aké dobré je začať deň s Bohom! Aké dobré je vložiť hneď ráno svoj život do Božích rúk, do rúk milujúceho nebeského Otca! Aké dobré je pozvať Pána Ježiša, aby som počas celého dnešného dňa kráčal spolu s Ním! Aby On vniesol múdrosť a pokoj do všetkého, čo dnes musím stihnúť a zvládnuť! Aby mi ukázal, čo je márnosť a čo je honba za vetrom v mojom živote! Ak sa stíšiš a budeš očakávať, Boh prehovorí!
Autor: Slávka Jankurová
Pieseň: ES 666


Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh, prichádza Boh náš, nemlčí. Žalm 50,2-3

Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi. Židom 1,1-2


Marek 12,41-44 :: Modlíme sa za: Kšinná (Po)